Onboarding

Slovem onboarding (doslova „vstup na palubu“ či „nalodění“) se v HR obvykle označuje proces nástupu, zaškolení a adaptace nového zaměstnance. Vymezení začátku procesu onboardingu jsou různá, někdy se za jeho počátek uvádí již pracovní pohovor, tradičněji však bývá za jeho počátek uváděn zaměstnancův první den v práci. S jeho nástupem se pojí celá řada úkonů, které musejí být vykonány a … přečíst celý článek

Pay-per-click (PPC)

Termínem PPC či Pay-per-click (platba za prokliknutí) se označuje obchodní model internetové reklamy, kdy zadavatel platí zprostředkovateli za počet kliknutí, jenž je na jeho reklamní odkaz učiněn. Inzerent tak platí přímo za osloveného potenciálního zákazníka, který se přinejmenším skrze odkaz dostal na jeho web, nikoliv pouze za zobrazení reklamního banneru. Hlavními výhodami PPC kampaní jsou poměrně vysoká efektivita, snadné zaměření … přečíst celý článek

Konverze (Conversion) 

Pojem konverze je v prostředí online-marketingu používán pro situaci, kdy se z návštěvníka webových stránek stane platící zákazník. Pokud tedy například návštěvník e-shopu vloží zboží do košíku a potvrdí objednávku, dochází v ten moment ke konverzi. Cílem obchodníka je mít co nejvíce konverzí a zároveň přimět co největší množství návštěvníků ke konverzi. Poměr návštěvníků a z nich vzešlých zákazníků označujeme … přečíst celý článek

Freemium

Jedná se o obchodní model, jehož podstatou je bezplatná distribuce omezeného základního produktu, přičemž jeho rozšíření a další funkcionalita jsou zpoplatněny. Pojem vznikl spojením slov free (zdarma) a premium (příplatek, přirážka, ale též prémiový obsah či funkcionalita). Cílem je oslovit nabídkou co nejširší základnu potenciálních zákazníků tím, že jim umožníme se s naším produktem zdarma seznámit, vytvořit uživatelské návyky a … přečíst celý článek

Krizová komunikace

Pojmem krizová komunikace se rozumí vystupování a prezentace společnosti vůči vnějšímu světu (zákazníkům, médiím) v situacích, kdy se k ní obrací negativní pozornost veřejnosti a kdy je bezprostředně ohrožena její pověst, dobré jméno či reputace jí nabízených produktů a služeb. Ignorace problém nevyřeší Nemusí se ihned nutně jednat o závažné obvinění společnosti z využívání otrocké práce dětí či mezinárodní korupční … přečíst celý článek