Akademie prodejních dovedností

Salesman je on-line akademie pro obchodníky, manažery a celé týmy. Každý studuje to co nejvíce potřebuje a kdy se mu to nejvíce hodí. Akademie se skládá z více jak šesti on-line kurzů a audio knihovny.

Best practice

Termínem best practice (nejlepší praxe) označujeme postup, jenž byl v rámci dané problematiky všeobecně uznán jako nejefektivnější a nejlepší možný. Popisuje tak standardizovaný a reprodukovatelný sled úkonů, který vede nejpřímočařejší cestou k požadovanému výsledku. V rámci procesního řízení je tak přirozenou snahou sladit užívané postupy s tím, co je dle aktuálního dosaženého poznání pokládáno za best practice.

S užitím tohoto pojmu se lze setkat nejen ve výrobě, ale prakticky v jakémkoliv oboru. Jeho definice je dokonce součástí norem managementu kvality ISO 9000.