Akademie prodejních dovedností

Salesman je on-line akademie pro obchodníky, manažery a celé týmy. Každý studuje to co nejvíce potřebuje a kdy se mu to nejvíce hodí. Akademie se skládá z více jak šesti on-line kurzů a audio knihovny.

Desk sharing

Desk sharing

Anglický výraz desk sharing lze doslova přeložit jako sdílení (pracovního) stolu, jedná se o moderní pojetí pracovního prostředí. Existují dva základní modely – hot desking a hoteling, na nichž si princip desk sharingu vysvětlíme. Hot desking umožňuje zaměstnavateli ušetřit místo Tímto termínem bývá označována koncepce sdílení pracovního místa v kanceláři mezi více zaměstnanci. Oproti tradičnímu schématu, kdy má každý pracovník … přečíst celý článek

Jak správně reagovat na námitky

namitky_zena_vztyceny_prst

Námitky jsou často nedílnou součástí obchodního jednání. Na začátku je třeba rozlišit, jestli se jedná o “Oprávněné námitky“ tedy pozitivní námitky nebo „Neoprávněné námitky“ respektive negativní námitky. Následně si povíme, jak na ně reagovat. Co jsou to námitky Začněme ale od začátku. Co jsou to vlastně námitky? Námitky jsou hlavně obavy, předsudky nebo překážky, které nám zákazník předkládá v průběhu … přečíst celý článek

Černé ovce obchodu – přeprodejci domén

cerne_ovce_obchodu

V rámci třetího dílu černých ovcí obchodu se podíváme na manipulativní přeprodejce domén. Jedná se nejčastěji o právnické osoby “s.r.o.”. Tyto společnosti “přeprodejci domén” posílají emaily nebo volají lidem, kteří již doménu vlastní, s vymyšleným příběhem (někdo chce jejich doménu s jinou koncovkou koupit) a tlačí je, aby si koupili podobnou doménu až za 40násobek běžné ceny. Celé je to … přečíst celý článek

Stanovte si chytré cíle pomocí metody SMART

Pojmy SMART a SMARTER pocházejí z angličtiny, samotné slovo smart se překládá jako chytrý, inteligentní, ale také jako vkusný, elegantní. Smarter pak představuje druhý stupeň tohoto přídavného jména. Pokud se však zaměříme na metody SMART, resp. SMARTER, s nimiž se můžete setkat v oblasti managementu, seberozvoje či marketingu, jedná se o zkratku počátečních písmen pěti, resp. sedmi pojmů, které mají … přečíst celý článek

Proč pořádat Teambuilding

Teambuilding

Anglický pojem teambuilding užívaný pro společné (zážitkové) firemní akce už zlidověl i v řadě českých firem. Skládá se ze dvou slov – team (tým) a building (budování), tedy česky rozvoj týmu, ale běžně se nepřekládá. Teambuildingem se zpravidla rozumí firmou pořádaná společná akce jednoho či více oddělení společnosti, jejímž cílem je posílení kolektivu, a to jak osobních vztahů, tak schopností … přečíst celý článek