Akademie prodejních dovedností

Salesman je on-line akademie pro obchodníky, manažery a celé týmy. Každý studuje to co nejvíce potřebuje a kdy se mu to nejvíce hodí. Akademie se skládá z více jak šesti on-line kurzů a audio knihovny.

Shotgun approach

Slovní spojení Shotgun approach (česky přibližně „přístup s použitím brokovnice“) označuje snahu či souhrn konkrétních metod mající za cíl oslovit co nejširší publikum nebo řešit co nejširší spektrum předmětné problematiky, a to bez přesnějšího zacílení. Výraz je odvozen od principu funkce brokovnice, kdy je za použití brokového střeliva zasažená oblast výrazně větší než při použití jednotné střely, avšak za cenu nižšího účinku rozptýlených broků.

S tímto pojmem se setkáme především v marketingu, kde jím bývá označena masivní reklamní kampaň, jejímž úkolem je všemi dostupnými kanály (billboardy, televize, internet, rádio, letáky…) vytvořit povědomí o inzerovaném produktu, pokud možno u co nejširší veřejnosti. Množství lidí, jež se s kampaní setká, je u brokovnicového přístupu nadřazeno přesnějšímu zacílení na menší, avšak relevantnější cílovou skupinu. Použití tohoto přístupu je tedy vhodné tam, kde předpokládáme velkou potenciální zákaznickou základnu napříč běžnou veřejností.

Protikladem Shutgun approach je Rifle approach.