Akademie prodejních dovedností

Salesman je on-line akademie pro obchodníky, manažery a celé týmy. Každý studuje to co nejvíce potřebuje a kdy se mu to nejvíce hodí. Akademie se skládá z více jak šesti on-line kurzů a audio knihovny.

Assessment centrum

Pojmem Assessment centrum (též center či centre) se označuje formu výběrového řízení a testování uchazečů při hledání vhodných zaměstnanců na konkrétní pracovní pozice. Na rozdíl od tradičního pohovoru, kam jsou uchazeči zváni jednotlivě a vzájemné seznamování probíhá formou více či méně formálního rozhovoru, Assessment centrum má za úkol uchazeče otestovat.

Do Assessment centra je obvykle pozváno více uchazečů, kteří jsou v průběhu dne postaveni před řešení různých úkolů, modelových situací a problémů. Primárním cílem není ani tak otestovat kandidáty v otázce jejich odborných dovedností, jako spíše posoudit jejich schopnost pracovat pod tlakem, spolupracovat v týmu, orientovat se v nepřehledných situacích, pracovat s neúplnými informacemi a podobně.

Testování probíhá několik hodin

Zatímco se kandidáti věnují řešení modelových situací, dozorující hodnotitelé celou dobu sledují jejich počínání a sestavují individuální profil každého z nich. Na konci dne má zadavatel k dispozici souhrn hodnocení každého z uchazečů, jejich psychologické charakteristiky a další poznatky, na základě, kterých je schopen posoudit, zda se konkrétní kandidát na vypsanou pracovní pozici hodí a zda bude schopen zapadnout do existujícího sehraného týmu.

Aktivity v rámci Assessment centra mohou trvat několik hodin, ale obvykle tvoří celý pracovní den, výjimečně i dní více. Organizaci této výběrové metody bývají většinou pověřeny externí specializované agentury, pořádání Assessment centra v režii interního personálního oddělení není příliš obvyklé. Jedná se o poměrně náročnou a drahou metodu výběrového řízení, bývá tedy uplatňována především tam, kde to má z hlediska profilu požadovaného zaměstnance největší smysl. Mezi takové pozice mohou patřit například obchodníci, tiskoví mluvčí, manažeři či třeba letečtí dispečeři, ale i mnoho dalších.