Akademie prodejních dovedností

Salesman je on-line akademie pro obchodníky, manažery a celé týmy. Každý studuje to co nejvíce potřebuje a kdy se mu to nejvíce hodí. Akademie se skládá z více jak šesti on-line kurzů a audio knihovny.

Best effort

Pojem best effort (nejvyšší úsilí, resp. dle nejlepšího úsilí) bývá skloňován v souvislosti se sjednanou kvalitou dodávané služby ve smlouvách typu SLA. Tento závazek nestanovuje ani negarantuje žádné konkrétní hodnoty (bandwidth, reakční dobu, dostupnost…), dodavatel pouze neurčitě slibuje, že se bude snažit službu dodávat dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Jedná se tak o nejnižší stupeň garance sjednávané služby, který s sebou nese většina sjednaných služeb implicitně, není-li ve smlouvě či dodatkové SLA stanoveno jinak.

Typickým příkladem best effort služby může být třeba obyčejné psaní doručované běžnou poštou či e-mail.