Root cause analysis (RCA)

Pojem analýza kořenových příčin, jenž se pod anglickou zkratkou RCA skrývá, je soubor metod, které mají za cíl identifikovat příčinu objevivšího se problému či havárie. Idea vychází z přesvědčení, že za každým takovým incidentem stojí sled událostí, jež mají jednu či několik málo kritických příčin. Cílem RCA je tyto kritické příčiny nalézt, pojmenovat a následně navrhnout nápravná opatření, aby bylo … přečíst celý článek

Best practice

Termínem best practice (nejlepší praxe) označujeme postup, jenž byl v rámci dané problematiky všeobecně uznán jako nejefektivnější a nejlepší možný. Popisuje tak standardizovaný a reprodukovatelný sled úkonů, který vede nejpřímočařejší cestou k požadovanému výsledku. V rámci procesního řízení je tak přirozenou snahou sladit užívané postupy s tím, co je dle aktuálního dosaženého poznání pokládáno za best practice. S užitím tohoto … přečíst celý článek

Best effort

Pojem best effort (nejvyšší úsilí, resp. dle nejlepšího úsilí) bývá skloňován v souvislosti se sjednanou kvalitou dodávané služby ve smlouvách typu SLA. Tento závazek nestanovuje ani negarantuje žádné konkrétní hodnoty (bandwidth, reakční dobu, dostupnost…), dodavatel pouze neurčitě slibuje, že se bude snažit službu dodávat dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Jedná se tak o nejnižší stupeň garance sjednávané služby, který … přečíst celý článek

Assessment centrum

Pojmem Assessment centrum (též center či centre) se označuje formu výběrového řízení a testování uchazečů při hledání vhodných zaměstnanců na konkrétní pracovní pozice. Na rozdíl od tradičního pohovoru, kam jsou uchazeči zváni jednotlivě a vzájemné seznamování probíhá formou více či méně formálního rozhovoru, Assessment centrum má za úkol uchazeče otestovat. Do Assessment centra je obvykle pozváno více uchazečů, kteří jsou … přečíst celý článek

Headhunting

Pojem headhunting označuje personalistickou praktiku výběru vhodných uchazečů na zadanou pracovní pozici metodou přímého výběru, tedy nikoliv vypsáním výběrového řízení a vyvěšením inzerátů, ale oslovením vhodných kandidátů přímo. Headhunter má musí mít dobrou orientaci v oboru Headhunter musí mít k dispozici nejen databázi vhodných potenciálních zaměstnanců, které v případě potřeby může kdykoliv oslovit, ale též dobrou orientaci v oboru, v … přečíst celý článek