Rifle approach

Pod označením Rifle approach (česky přibližně „přístup s použitím pušky“) se skrývá snaha či souhrn konkrétních metod majících za úkol řešit co nejpřesněji definovanou problematiku či oslovit konkrétně vymezenou cílovou skupinu jednotlivců s jí na míru vytvořenou kampaní. Slovní spojení je odvozeno od principu funkce pušky, kdy je zasažená oblast velice malá a kde je tak na rozdíl od brokovnice … přečíst celý článek

Shotgun approach

Slovní spojení Shotgun approach (česky přibližně „přístup s použitím brokovnice“) označuje snahu či souhrn konkrétních metod mající za cíl oslovit co nejširší publikum nebo řešit co nejširší spektrum předmětné problematiky, a to bez přesnějšího zacílení. Výraz je odvozen od principu funkce brokovnice, kdy je za použití brokového střeliva zasažená oblast výrazně větší než při použití jednotné střely, avšak za cenu … přečíst celý článek

Root cause analysis (RCA)

Pojem analýza kořenových příčin, jenž se pod anglickou zkratkou RCA skrývá, je soubor metod, které mají za cíl identifikovat příčinu objevivšího se problému či havárie. Idea vychází z přesvědčení, že za každým takovým incidentem stojí sled událostí, jež mají jednu či několik málo kritických příčin. Cílem RCA je tyto kritické příčiny nalézt, pojmenovat a následně navrhnout nápravná opatření, aby bylo … přečíst celý článek

Best practice

Termínem best practice (nejlepší praxe) označujeme postup, jenž byl v rámci dané problematiky všeobecně uznán jako nejefektivnější a nejlepší možný. Popisuje tak standardizovaný a reprodukovatelný sled úkonů, který vede nejpřímočařejší cestou k požadovanému výsledku. V rámci procesního řízení je tak přirozenou snahou sladit užívané postupy s tím, co je dle aktuálního dosaženého poznání pokládáno za best practice. S užitím tohoto … přečíst celý článek

Best effort

Pojem best effort (nejvyšší úsilí, resp. dle nejlepšího úsilí) bývá skloňován v souvislosti se sjednanou kvalitou dodávané služby ve smlouvách typu SLA. Tento závazek nestanovuje ani negarantuje žádné konkrétní hodnoty (bandwidth, reakční dobu, dostupnost…), dodavatel pouze neurčitě slibuje, že se bude snažit službu dodávat dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Jedná se tak o nejnižší stupeň garance sjednávané služby, který … přečíst celý článek