Crowdfunding

Slovním spojením crowdfunding (z anglického crowd = dav, funding = financování) označujeme způsob shromažďování kapitálu pro realizaci produktu či služby od velkého množství malých investorů po drobných částkách, a to obvykle prostřednictvím internetu. V principu se jedná o model odvozený od velmi starého a dobře známého principu veřejné sbírky, crowdfunding v současném pojetí však bývá obvykle tvořen třemi zúčastněnými stranami: … přečíst celý článek

Crowdsourcing

Slovní spojení crowdsourcing je odvozeno od pojmu Outsourcing, kdy však není externím dodavatelem sjednaná firma, ale dav (z anglického crowd = dav, sourcing = vytěžování zdroje), tedy celá řada dobrovolníků z řad veřejnosti, ať už za odměnu či bez nároku na ni. Pojem bývá obvykle spojován se získáváním nápadů, názorů či znalostí, spíše než fyzické práce či hmotných statků. Typickými … přečíst celý článek

Vendor lock-in

Termínem vendor lock-in (česky přibližně „uzamčení na jediného dodavatele“, či „proprietární uzamčení“) označujeme situaci, kdy je zákazník nucen pokračovat ve využívání produktů či služeb jednoho konkrétního výrobce nebo dodavatele, neboť je mu z povahy služby či produktu bez značných nákladů znemožněno přejít ke konkurenci. Pojem bývá užíván zejména v souvislosti s výpočetní technikou, elektronikou a softwarem, kdy jsou tato omezení … přečíst celý článek

Kindermanagement

Posměšné pojmenování kindermanagement (z německého Kinder = děti) označuje řídícístruktury, v nichž působí mladí vedoucí pracovníci, a to pro jejich domnělou či skutečnounekompetenci vyplývající z jejich nízkého věku, nezralosti a nedostatku zkušeností. Dosazování mladých manažerů do řídících pozic na základě jejich schopností a dispozicbývá nelibě vnímáno zejména zastánci tradičního modelu, kdy jsou vedoucí pracovnícijmenováni na základě zásluh, odpracovaných let a … přečíst celý článek

Rifle approach

Pod označením Rifle approach (česky přibližně „přístup s použitím pušky“) se skrývá snaha či souhrn konkrétních metod majících za úkol řešit co nejpřesněji definovanou problematiku či oslovit konkrétně vymezenou cílovou skupinu jednotlivců s jí na míru vytvořenou kampaní. Slovní spojení je odvozeno od principu funkce pušky, kdy je zasažená oblast velice malá a kde je tak na rozdíl od brokovnice … přečíst celý článek