Černé ovce obchodu – finanční poradci

Finanční poradenství mělo po revoluci hned od začátku celkem špatnou pověst. Bylo to mimo jiné také způsobeno přístupem lidí k pojišťovnictví v totalitním režimu. Finanční poradci sice nejsou podvodníci, jako jsme probírali pyramidový systém, nicméně provizní systém pojišťoven, manažeři poradců a manipulativní taktiky některých finančních poradců udělali v této oblasti své.

Bereme každého, provize jsou super!

Kdysi mě známý vyprávěl, jak manažeři finančních poradců dělali v minulosti nábory nováčků. Na pozici finančního poradce vzali dříve snad skoro každého zájemce. Tito lidé dostali kvalitní školení a začali s prodejem. Nováčci začínali nejdříve prodávat v rodinném kruhu, kde to je snazší. Zde prodali vše, co se dalo. Nebo naopak postupně zjistili, že v rodinném kruhu prodávat je to nejtěžší.
Následoval další kámen úrazu, málokdo totiž zvládnul prodávat kontaktům získaným na doporučení nebo takzvaným „studeným kontaktům“ tedy lidem na ulici, v kavárně a podobně. Údajně tuto fázi zvládli maximálně 2 poradci z 10, někdy jen jeden.

Černé ovce obchodu
Série článků o lidech a systémech, kteří nám dělají v obchodě ostudu.

Ti, co to zvládli se dělili do dvou skupin, buď to byli dobří obchodníci, nebo to byli „vlci“, kteří šli jen po penězích a měli žaludek na to, „shrábnout“ provizi a dále zákazníka neřešit. Těchto vlků, bylo v začátcích celkem dost, stejně tak jako těch lidí, kteří nezvládli prodávat mimo rodinu a po čase s prodejem skončili. Tato kombinace postupně vytvořila oblasti finančního poradenství špatnou pověst.

Pravděpodobně celou tuto situaci také pomohla vytvořit agresivní provizní strategie pojišťoven a bank. Trh se přerozděloval, a tak pojišťovny a banky chtěly v začátcích (po revoluci) nabrat co nejvíce klientů (pojistek, spoření, půjček atd.).

Manipulativní praktiky finančních poradců

Druhou část špatné pověsti vytvořili sami finanční poradci, respektive skupina „vlků“, kteří šli bezohledně za provizemi. Obzvláště to platilo v devadesátých letech a na začátku nového století, kdy finanční instituce byly ochotné platit zajímavé provize. Po revoluci jsme byli jako národ celkem nezkušení a mnoho lidí nemělo dnešní odolnost vůči manipulativním praktikám poradců. Pokud se na toto období podíváte z druhé stránky, tak se o devadesátých letech říká, že to bylo zlaté období, kdy se dalo prodat skoro všechno. Po revoluci tu byl velký hlad po mnoha věcech a nebyli jsme připraveni na drsné obchodní praktiky některých lidí a firem.

Konkrétní manipulativní praktiky finančních poradců popisuje velmi pěkně Petr Zámečník v článku Nové triky „finančních poradců“: Investice, ale i stavebko.

Stát zasahuje

Celá tato situace zašla tak daleko, že se tomu začal věnovat stát. V roce 2016 vyšla novela zákona o spotřebitelském úvěru, která zpřísnila podmínky finančním poradcům, například rozložením odměny (provize) ze dvou na pět let. Celou tuto situaci popisuje článek Finančním poradcům hrozí vracení provizí.

Tento zákon také nařídil všem, kdo poskytují poradenství v oblasti spotřebitelských úvěrů, že musí absolvovat odbornou zkoušku podle svého zaměření u některé ze společnosti, které k tomuto akreditovala ČNB. Více informací o odborných zkouškách je zajímavě popsáno v článku Každý třetí finanční poradce u zkoušky od ČNB propadne.

Odborná zkouška je nyní (roku 2021) nutná u investic (absolvování odborné zkoušky dle zákona č.256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu) i u veškerého pojišťovnictví (absolvování odborné zkoušky dle zákona č.170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění – rozdělené na skupiny dle obsahu a obtížnosti).

Finanční poradci mají na trhu své místo!

Osobně si myslím, že finanční poradci mají své místo a dokážou nám pomoci. Sám již téměř deset let jsem v kontaktu s finančním poradcem, se kterým řeším pojistky, hypotéku, stavební spoření, penzijní spoření a další. S dalším finančním poradcem jsem v kontaktu ohledně investic. S oběma jsem spokojen a doufám v dlouhodobou spolupráci.

S jakým typem manipulativních až podvodných prodejních taktik jste se setkali?
  • Přidejte jinou odpvěď

Možno zvolit až 3 odpovědi.

Vybírejte prosím pouze možnosti, s kterými jste se setkali vy, nebo někdo z vaší blízké rodiny. Klidně doplňte jinou manipulativní až podvodnou praktiku, která tu není uvedena.

Napsat komentář