Proč pořádat Teambuilding

Anglický pojem teambuilding užívaný pro společné (zážitkové) firemní akce už zlidověl i v řadě českých firem. Skládá se ze dvou slov – team (tým) a building (budování), tedy česky rozvoj týmu, ale běžně se nepřekládá. Teambuildingem se zpravidla rozumí firmou pořádaná společná akce jednoho či více oddělení společnosti, jejímž cílem je posílení kolektivu, a to jak osobních vztahů, tak schopností komunikovat a řešit společně různé problémy.

Trénování týmových schopnosti zábavnou formou  

Trénování týmových schopností zábavnou formou, to by měla být hlavní myšlenka teambuildingu, ač se od ní realita často liší, ale k tomu se ještě dostaneme níže. Teambuilding by měl v první řadě stmelit kolektiv pracovníků, přimět je fungovat jako tým, ukázat jim, jak spolu komunikovat, jak spolupracovat a překonávat překážky. A to vše v prostředí, kde takříkajíc o nic nejde, tedy mimo pracoviště a ostrý provoz. Někdy se proto tato forma volí i jako školení komunikačních dovedností. Při činnostech, které jsou pro daný teambuilding zvoleny, by rovněž mělo dojít k navázání bližších (přátelských) vztahů v kolektivu a/nebo seznámení různých (nových) pracovníků a pracovních skupin. 

Běžně se teambuildingové akce pořádají pro zaměstnance ze středního a vyššího managementu a zejména pak pro kolektivy, které musejí spolupracovat už z podstaty své činnosti (operátoři asistenčních linek, projektové týmy apod.). Je-li teambuilding navržen a veden správně, zaměstnanci by se z něj měli vracet s dobrou náladou a posíleni schopnostmi efektivně pracovat v týmu lidí, s nimiž by rádi strávili svůj volný čas i mimo pracoviště.

Teambuilding by měl:

 • umožnit navázání osobních vztahů,
 • stmelit kolektiv pracovníků,
 • potrénovat týmovou spolupráci,
 • odstranit komunikační blok,
 • naučit naslouchání, překonávání krizí, plánování, práci s časem a hledání řešení bez rivality,
 • navodit příjemnou atmosféru, která se přenese i na pracoviště. 

Kolik lidí se má teambuildingu zúčastnit

Pokud se ptáte, pro jak velkou skupinu by bylo dobré teambuilding uspořádat, odpověď ani zdaleka nebude jednoznačná. Některé společnosti specializující se na tento druh firemních akcí doporučují uspořádání teambuildingu pro menší skupiny lidí (do 12 – 15), aby se opravdu zapojili všichni. Při počtech zúčastněných je ale potřeba popřemýšlet především nad tím, s jakým cílem tuto akci organizujete. Pokud vám záleží jen na tom, aby se všichni sešli u odpočinkových aktivit a dobrého jídla (představte si takový menší firemní večírek v přírodě), může být skupina klidně větší a aktivity libovolné. Zde však platí, že všechny by také měly být dobrovolné.

Pokud ale přemýšlíte o tom, že by náplní teambuildingu mělo být zejména posílení důvěry v týmu, nějaká ta týmová spolupráce a případně i analýza rolí ve stávajícím kolektivu, opravdu je lepší zvolit program tvořený na míru a pro menší počet osob. Délka konání takových akcí se může pohybovat i v rozmezí více dnů, nikoli pouze jednoho odpoledne či večera.

Teambuilding je vhodný pro:

 • střední management,
 • vyšší management,
 • zaměstnance nepřetržitého provozu (asistenční služby, infolinky a další),
 • zaměstnance produkčního prostředí (marketing, obchod)
 • a mnohé další.

Teambuilding by se měl konat mimo pracoviště

V žádném případě nepořádejte teambuilding na pracovišti. Důvod je jednoduchý, chcete přece umožnit zaměstnancům potkat se a poznat se i jinde, než v kanceláři či zasedací místnosti. V mnoha větších společnostech se někteří lidé znají navzájem dokonce jen z elektronické či telefonické komunikace a fotografie na intranetu. Společná firemní akce jim umožní navázat i osobní kontakt, a to v neformálním prostředí.

Jaké aktivity mohou být náplní teambuildingu

Hledáte inspiraci pro své oddělení nebo pro svou společnost? Existuje mnoho firem, které se na pořádání teambuildingů a dalších firemních akcí přímo specializují a nabízejí různé balíčky. V některých případech se bude jednat pouze o společný pobyt v přírodě ozvláštněný nějakou adrenalinovou nebo nezvyklou aktivitou, v jiných můžete počítat i s psychologickým rozborem jednotlivých účastníků, kteří se budou muset do řešení zábavného úkolu (např. v podobě únikové hry) nebo turnaje více skupin soutěžících proti sobě (v logických, sportovních nebo kombinovaných aktivitách) pustit jako tým.

Náplň teambuildingu vybírejte podle:

 • zájmu zaměstnanců,
 • složení zaměstnanců,
 • vašeho cíle (vzdělání, stmelování, motivace, odměna).

V každém případě ale platí, že výběru náplně teambuildingu byste měli věnovat nějaký čas a měli byste do něj zahrnout celý tým. Každého nemusí bavit všechno, ne každý je například milovníkem vína a nepotěší ho řízená degustace a poznávání moravských odrůd, oddělení starších kolegů zase pravděpodobně nepotěší horolezecké odpoledne. Abyste zjistili, co by uvítala většina zaměstnanců, můžete uspořádat anketu, jejíž výsledek vám umožní zvolit vhodnou činnost. Teambuilding by měl zaměstnance bavit, a to zejména tehdy, je-li naplánován na dobu nad rámec běžné pracovní docházky.

Shrnutí

V každém případě je potřeba myslet na to, že ani tak teambuilding nemusí sednout každému. Ne každý vyhledává skupinové akce, ne každý se chce účastnit týmových aktivit nad rámec svých pracovních povinností. Samotářští jedinci budou vnímat společnou akci spíše jako obtěžující a nesmyslnou, a to už z podstaty věci. Je dobré přijmout fakt, že i lidé takové povahy se mohou mezi spolehlivými a svědomitými zaměstnanci vyskytovat.

Obecně však můžeme říct, že je teambuilding často velkým přínosem pro většinu firem.  

Jaká je vaše oblíbená aktivita pro teambuilding?
 • Přidejte jinou odpvěď

Můžete zvolit jednu variantu, nebo dopsat oblíbený zážitek.

Napsat komentář