Jak zjistit zda nedělám zbytečnou nabídku – „křoví“

plana nabidka křoví

Občas se setkáte se situací, kdy po vás zákazník chce nabídku, ale ve skutečnosti nemá zájem si od vás nic kupovat nebo k vám přecházet od konkurence. Takovým nabídkám říkáme „KŘOVÍ“ a znamená to, že nemáte šanci vyhrát, děláte nabídku pouze do počtu, aby se sešlo potřebné množství nabídek. Na takové nabídky si dejte pozor, obzvláště pokud jste v oboru, kde … přečíst celý článek

Proč pořádat Teambuilding

Teambuilding

Anglický pojem teambuilding užívaný pro společné (zážitkové) firemní akce už zlidověl i v řadě českých firem. Skládá se ze dvou slov – team (tým) a building (budování), tedy česky rozvoj týmu, ale běžně se nepřekládá. Teambuildingem se zpravidla rozumí firmou pořádaná společná akce jednoho či více oddělení společnosti, jejímž cílem je posílení kolektivu, a to jak osobních vztahů, tak schopností … přečíst celý článek

Soft skills – neboli jemné (měkké) dovednosti

Často užívaný výraz soft skills se běžně, ale ne zcela správně, překládá jako měkké dovednosti či kompetence. Daleko lépe mu odpovídají jemné dovednosti nebo volně odvozené techniky duševní práce. Jedná se o um každého jednotlivce v oblasti emoční inteligence (EQ) a sociálních interakcí. Jednoduše řečeno se jedná o dovednosti, které se týkají chování a které jsou potřebné u různých profesí … přečíst celý článek

Hard skills – neboli tvrdé dovednosti

Často užívaný výraz hard skills se běžně překládá jak tvrdé dovednosti či kompetence. Jedná se o specifické odborné znalosti a dovednosti, které se na rozdíl od jemných dovedností (soft skills) dají snadno změřit a ověřit. Stejně tak se dají výrazně snáze získat, a to zpravidla studiem a praxí. Mohou se dělit na dvě skupiny – kromě odborných tvrdých dovedností (specific … přečíst celý článek

Jak funguje myšlenková mapa

Myšlenková mapa představuje grafické uspořádání hlavních myšlenek (klíčových slov), a to i s vyznačenými vzájemnými vztahy. Používá se nejen v marketingu a managementu, ale také při učení nebo řešení různých problémů. Koncept myšlenkové mapy rozšířil mezi lidi v 60. a 70. letech minulého století britský psycholog Tony Buzan. Myšlenka této techniky však sahá přinejmenším do druhé poloviny 15. století, poněvadž … přečíst celý článek