Proč pořádat Teambuilding

Teambuilding

Anglický pojem teambuilding užívaný pro společné (zážitkové) firemní akce už zlidověl i v řadě českých firem. Skládá se ze dvou slov – team (tým) a building (budování), tedy česky rozvoj týmu, ale běžně se nepřekládá. Teambuildingem se zpravidla rozumí firmou pořádaná společná akce jednoho či více oddělení společnosti, jejímž cílem je posílení kolektivu, a to jak osobních vztahů, tak schopností … přečíst celý článek