Akademie prodejních dovedností

Salesman je on-line akademie pro obchodníky, manažery a celé týmy. Každý studuje to co nejvíce potřebuje a kdy se mu to nejvíce hodí. Akademie se skládá z více jak šesti on-line kurzů a audio knihovny.

OPEX

Zkratka z anglického Operational Expenses, neboli provozní náklady, jež je nutné pravidelně vynakládat na zajištění chodu organizace a její udržení v provozu. Mezi ně patří například mzdy zaměstnanců, nájemné, poplatky za energie, pojištění, údržbu či datové a telefonní služby. Z daňového hlediska se jedná o náklady, které lze jednorázově odečíst.

Provozní náklady souvisejí také s výpočtem TCO. Protikladem provozních nákladů OPEX jsou investiční náklady, CAPEX.