Akademie prodejních dovedností

Salesman je on-line akademie pro obchodníky, manažery a celé týmy. Každý studuje to co nejvíce potřebuje a kdy se mu to nejvíce hodí. Akademie se skládá z více jak šesti on-line kurzů a audio knihovny.

CAPEX

Zkratka z anglického Capital Expenditures, neboli kapitálové, též investiční náklady. Sem spadají investice do rozvoje společnosti, náklady na pořízení nového vybavení či náhradu toho stávajícího, ať už se jedná o nemovitosti, vozidla, IT vybavení či jiné výrobní prostředky a stroje. Tyto náklady podléhají účetním a daňovým odpisům a jsou dle svého zařazení postupně odepisovány v následujících letech.

Protikladem investičních nákladů CAPEX jsou provozní náklady, OPEX.