Jak vám může Paretovo pravidlo 80/20 změnit život

Slyšeli jste někdy pojmy jako Paretův princip, Paretovo pravidlo nebo pravidlo 80/20? Jedná se o matematický vzorec italského ekonoma Vilfreda Pareta, který před více než 100 lety vypozoroval, že zajímavé souvislosti v mnoha oblastech se dají vyjádřit právě poměrem 80 ku 20 %. Jeho pravidlo se nyní i nadále používá v ekonomice, logistice, podnikání a mj. i v on-line marketingu nebo time managementu. Jakmile pochopíte, kde všude se dá uplatnit a kde všude funguje, můžete značně změnit svůj pohled jak na pracovní život, tak na ten osobní.

80 % důsledků vychází z 20 % příčin

Ital Vilfredo Federico Damaso Pareto vytvořil toto pravidlo již v roce 1906. Závěry svých pozorování shrnul jednoduše do dvou vět:

  • 80 % důsledků vychází z 20 % příčin.
  • 80 % příčin způsobuje zbylých 20 % důsledků.

Sám k tomu dospěl poté, co vypozoroval, že 80 % hrachu z jeho zahrady se urodí z 20 % lusků a dále při svých výzkumech stanovil, že 80 % majetku v Itálii vlastní jen 20 % jeho obyvatel.

Paretovo pravidlo: 80% důsledků vychází z 20% příčin

Paretovy závěry a pravidlo 80/20 postupně pronikly do mnoha oblastí obchodu i běžného života.

Paretovo pravidlo v oblasti obchodu a managementu

Několik konkrétních příkladů si můžeme uvést z oblasti obchodu a marketingu. Jinými (obecnými) slovy můžeme Paretův princip popsat tak, že 80 % zisku pochází z 20 % produktů. Stejně tak se dá říci, že 80 % tržeb pochází od 20 % zákazníků a 20 % obchodních zástupců stojí za 80 % celkového prodeje. Zde už přichází na řadu otázky z praxe. Jakým způsobem se té pětině zákazníků za jejich přízeň odvděčit? Jak podpořit prodej té pětiny produktů, na níž stojí čtyři pětiny zisku celé společnosti?

Paretův princip ale platí i v on-line marketingu, např. v SEO (optimalizaci pro vyhledávače, optimalizaci nalezitelnosti), kde se udává, že 80 % návštěv webových stránek přichází po hledání 20 % klíčových slov a že 80 % těchto slov tvoří dlouhé klíčové fráze (long-tail). Pokud působíte na sociálních sítích, povšimněte si, že 80 % obsahu, který vaši fanoušci sdílejí, představuje jen 20 % z celkového počtu vašich příspěvků. Pokud chcete podpořit návštěvnost vlastních webových stránek nebo sdílení dalšího vlastního obsahu, zaměřte se na to, co ty sdílené příspěvky spojuje.

Paretovo pravidlo vyjadřuje jistou nerovnost i v dalších oblastech. Ne všude je ale žádoucí a prospěšná. Pokud si například manažeři všimnou, že práce v jejich týmu není rozložena rovnoměrně, ale opět v poměru 80/20, je na místě situaci řešit.

Paretův princip v běžném životě

Krásné příklady z běžného života uvedl ve svém článku o Paretově principu magazín Forbes, konkrétně citoval Marka Mansona. Zamyslete se, máte to také tak?

  • 80 % času trávíme s 20 % lidí, které máme nejraději.
  • 80 % radosti nabýváme při činnostech, které nám zaberou 20 % času.
  • V 80 % případů si na sebe vezmeme něco z 20 % celého šatníku. 

Paretovo pravidlo má i svou druhou, méně příjemnou část.  Právě z ní ale můžete nejvíce těžit a změnit svůj život k lepšímu.

  • Pokud například trávíte čas z 80 % s lidmi, kteří vám dávají jen 20 % dobrých zážitků, je na místě s nimi společně trávený čas omezit.
  • Tvoří-li oblečení, které nosíte jen ve 20 % případů, 80 % vašeho šatníku, zbavte se ho.

Mohli bychom pokračovat dále, ale vy jistě najdete spoustu příkladů z běžného (svého) života sami. Jde jednoduše o to, abychom neplýtvali zbytečně energií na něco, co nám přináší jen malý zisk. Neplatí to jen v podnikání, platí to prakticky všude a každý si může vyzkoušet, jak moc je princip 80/20 aktuální i u něj samotného. V každém případě se dají výsledky použít k lepší organizaci času (time management) i k zamyšlení nad životem jako takovým.

Napsat komentář