Akademie prodejních dovedností

Salesman je on-line akademie pro obchodníky, manažery a celé týmy. Každý studuje to co nejvíce potřebuje a kdy se mu to nejvíce hodí. Akademie se skládá z více jak šesti on-line kurzů a audio knihovny.

Logistika

Pojmem logistika se označuje provázaný systém přepravy a (týlového) zásobování, tedy tok zboží, jehož nedílnou součástí je i skladování. Celý systém zabezpečují různé managementy, které se snaží dosáhnout co nejlepšího výsledku při co nejnižších nákladech.

Co má logistika společného s vojenstvím?

Pokud budeme pátrat po původu slova logistika, dostaneme se až do první poloviny 19. století, a to konkrétně do prostředí francouzské armády. Výraz logistika (francouzsky logistique) začal užívat významný švýcarský vojenský důstojník a teoretik Antoine-Henry de Jomini. Odvodil jej z termínu užívaného pro ubytovatele (major-général des logis, kdy právě logis znamená ubytování), který měl na starosti zásobování armády. V roce 1830 de Jomini výraz definoval ve své publikaci Précis de l‘art de la guerre (Náčrt vojenského umění). Odtud se termín záhy dostal i do angličtiny. Vojenská logistika jako taková však nebyla žádnou novinkou. Historikové její kořeny vnímají už ve starověku, a sice v Egyptě i v Římě. Do prostředí marketingu pronikla logistika v USA v polovině 20. století a do českého prostředí až v jeho závěru.

Logistika není jen o nakládce a vykládce

Pokud budeme chtít podrobněji popsat, co obnáší celý logistický systém, nemůžeme se spokojit pouze s naložením a vyložením zboží. V dnešní době se jednotlivé úkony počítají na minuty a musejí být skvěle zorganizovány. V praxi tedy musí být nepoškozené zboží dopraveno včas na určité místo, a to ve správném množství a za použití co nejnižších nákladů

Ovšem není to jen o té přepravě jako takové. Podle zaměření společnosti mohou ještě před samotnou nakládkou probíhat úkony jako plánování, vývoj a výroba nebo přinejmenším řízení celého procesu s přesností na již zmíněné minuty. Mnohé výrobní společnosti proto raději spoléhají na specializované logistické společnosti. Pokud vedení nějaké firmy tápe, zda se jim outsourcing vyplatí, mohou využít jeden z mnoha kalkulátorů logistických nákladů.

Logistika probíhá uvnitř firmy i mezi společnostmi

Celý proces totiž musí být nejen ekonomický, ale zejména logický, ostatně i toto slovo pochází stejně jako francouzské logis z řeckého základu logos znamenajícího mj. rozum, smysl (tak to uvádí tento etymologický slovník). Jak už jsme naznačili, nejde tu jen o naložení výrobku (či materiálu), jeho přepravu na jiné místo a následné vyložení. Management musí počítat se skladováním i manipulací. Ke všem jsou potřeba zaškolení, případně i kvalifikovaní pracovníci, prostory, kooperace několika oddělení a zejména dohled IT oddělení nad síťovou infrastrukturou. Úzce také logistika souvisí s obchodem, řízením výroby a zakázek a samozřejmě s plánováním.

Často se v rámci logistiky také setkáte s principem just in time, který snižuje celkové náklady tím, že odpadá potřeba držet si mezisklady. Dodávka potřebného materiálu je předána rovnou do výroby. Nevýhodou však zůstává, že se zboží může na cestě zdržet a tím se následně zdrží i celá na něm závislá výroba.  

Přepravu zboží nezajišťují pouze kamiony

Základní logistickou jednotkou je paleta, resp. transportní paleta. V paletách se zpravidla udává délka ložného prostoru nákladních vozidel, používají se ale i při letecké přepravě. Dají se stohovat a značně usnadňují a urychlují manipulaci se zbožím či materiálem pomocí vysokozdvižného či nízkozdvižného vozíku. Transportních palet existuje několik různých typů, v českém prostředí se nejčastěji setkáte s tzv. europaletou.

Logistika samozřejmě nemusí probíhat jen ve velkém objemu v podobě přepravy zboží kamiony. Mezi logistické firmy patří i kurýři, kteří vám přivážejí větší i menší balíky  se zbožím objednaným v e-shopech. Na druhou stranu ale logistika probíhá i v ještě větším měřítku, než je silniční doprava, a to za pomoci železniční, námořní či letecké přepravy, kde se jako základní logistická jednotka zpravidla uvádějí kontejnery.