Co je to brainstorming

Výrazem brainstorming označujeme schůzku menšího počtu lidí, jejímž cílem je z účastníků vytěžit co nejvíce nápadů, nových podnětů nebo způsobů řešení nějaké situace. Tato skupinová kreativní technika se používá v marketingu, managementu, ve vědě i ve školství a v drtivé většině případů se týká jednoho konkrétního tématu. Samotné slovo brainstorming pochází z angličtiny a český ekvivalent nemá (výjimečně se můžete … přečíst celý článek