Akademie prodejních dovedností

Salesman je on-line akademie pro obchodníky, manažery a celé týmy. Každý studuje to co nejvíce potřebuje a kdy se mu to nejvíce hodí. Akademie se skládá z více jak šesti on-line kurzů a audio knihovny.

KARAT – český ekvivalent metody SMART

Pojem KARAT představuje český ekvivalent známé a hojně užívané metody SMART, s níž se můžeme setkat zejména v oblasti managementu, marketingu a seberozvoje. Jedná se o zkratku počátečních písmen pěti pojmů, které by měly vystihovat vaše cíle. Někdy se používá i jako zkratkové slovo – akronym. Metoda KARAT byla vyvinuta tak, aby se její název dal snadno zapamatovat, poněvadž stejným pojmem označujeme ryzost zlata. Obrazně tedy můžeme říct, že by měla vystihovat i ryzost, tedy opravdovost či nefalšovanost vašich cílů.

Co znamenají jednotlivá písmena metody KARAT

Jaké by měly být vaše cíle podle metody KARAT?

K jako konkrétní nebo kontrolovatelné, tedy určité, skutečné, vnímatelné;

A jako ambiciózní, tedy vysoké, ctižádostivé;

R jako reálné, tedy naplnitelné, uskutečnitelné;

A jako akceptovatelné, tedy přijatelné;

T jako termínované, tedy časově vymezené.

Metoda KARAT se sice užívá méně často než celosvětově známá metoda SMART, vlastnosti cílů, které vás mají posunout na vaší cestě dál a výš, však vystihuje podobně přesně. 

V článku o metodě SMART jsme podrobně rozebrali všechny body této metody, které se do značné míry kryjí i s body metody KARAT. Daný příspěvek vám doporučujeme k přečtení i pro obecné rady a informace, které se týkají všech metod pro stanovení vašich cílů.

Jaké by měly být vaše cíle podle metody KARAT

Pro úplnost zde uvádíme význam všech bodů metody KARAT alespoň v krátkosti. Při stanovení každého cíle si jednoduše položte následující otázky a odpovězte na ně.

K jako konkrétní

 • Čeho přesně chci dosáhnout?
 • Jaké mety musím pokořit na cestě za tímto cílem?
 • Jakou cestou se vydám k jeho dosažení?
 • Proč to vlastně dělám?
 • Pustím se do toho sám/sama? 

A jako ambiciózní

 • Kam se chci posunout? Jaká je má celková vize?
 • Jaký přínos to bude mít? A pro koho?
 • Co to přinese mně?
 • Co všechno tomu hodlám obětovat?
 • Na koho chci udělat dojem?

R jako reálný

 • Je možné toho dosáhnout?
 • Za jak dlouho?
 • Je v mých možnostech a schopnostech dotáhnout to až do konce?
 • Disponuji dostatečnými znalostmi?
 • Dokáži věc financovat?

A jako akceptovatelný

 • Odráží tento cíl mé postoje?
 • Souzní s mými hodnotami?

T jako termínované

 • Jak dlouho to bude trvat?
 • Kdy chci dosáhnout prvních výsledků?
 • Do kdy chci splnit tento cíl?