Stanovte si chytré cíle pomocí metody SMART

Pojmy SMART a SMARTER pocházejí z angličtiny, samotné slovo smart se překládá jako chytrý, inteligentní, ale také jako vkusný, elegantní. Smarter pak představuje druhý stupeň tohoto přídavného jména. Pokud se však zaměříme na metody SMART, resp. SMARTER, s nimiž se můžete setkat v oblasti managementu, seberozvoje či marketingu, jedná se o zkratku počátečních písmen pěti, resp. sedmi pojmů, které mají vystihovat váš konkrétní cíl. Někdy se používá i jako zkratkové slovo – akronym.

Chytré cíle vás motivují na cestě vpřed

Metoda SMART, resp. SMARTER vám pomůže konkrétní cíl či cíle nejen stanovit, ale také strukturovat a sledovat. Poprvé se zmínka o ní objevila v roce 1981 a jejím autorem je George T. Doranen. V ideálním případě vás SMART také posune dál v seberozvoji a pomůže vám s organizací času. To docení nejen podnikatelé, ale všichni, kteří mají pocit, že mají na všechno málo času, že nic nestíhají, případně nedokážou plánovat či své plány systematicky plnit. Metoda se však používá také jak v menších firmách, tak v nadnárodních korporacích.

Základem metody SMART, resp. SMARTER je stanovení cílů, jichž chcete v nejbližších dnech, týdnech či měsících dosáhnout. Jaké by tedy vaše cíle měly být?

 • S jako specific, tedy specifické, konkrétní;
 • M jako measurable, tedy měřitelné;
 • A jako attainable nebo achievable, tedy dosažitelné;
 • R jako relevant, tedy relevantní, smysluplné;
 • T jako timely, tedy časově vymezené.

Takto vypadá nejčastější výklad jednotlivých písmen zkratky SMART, setkat se však můžete i s dalšími pojmy, např.: significant (významný), simple (jednoduchý), motivational (motivující), manageable (řiditelný), agreed (odsouhlasený), ambitious (ambiciózní), relevant (odpovídající), trackable (dohledatelný).

U metody SMARTER se navíc přidávají ještě dva další body, jejichž výklad se ale liší výrazně častěji než u samotného SMART. Pro příklad si uveďme některé z nich:

 • E jako evaluate (hodnotitelný), ethical (etický), enjoyable (zábavný), ecological (ekologický);
 • R jako reevaluate (opakovaně hodnotitelný), recordable (zaznamenatelný), rewarding (hodnotný).

Ptáte se, jak použití metody SMART, resp. SMARTER vypadá v praxi? Čtěte dále.

Co je to konkrétní cíl?

Prvním bodem a prvním krokem je definice vašeho konkrétního cíle. Snažte se vyvarovat obecným metám. Abyste se zaměřili na konkrétní cíle, položte si několik otázek. Jaký je váš záměr? Čeho přesně chcete dosáhnout? Jak toho chcete dosáhnout? A proč? Kdo na tom bude s vámi spolupracovat? Jaké prostředky k tomu chcete využít?

Uveďme si rovnou nějaké příklady.

Obecný cílKonkrétní cíl
Můj chystaný eshop bude na prvním místě ve vyhledávačích.V následujících třech měsících budu věnovat čas optimalizaci pro vyhledávače (SEO), komunikovat se zákazníky pomocí sociálních sítí, rozjedu nové e-mailingové kampaně a alespoň u některých produktů se pokusím stoupnout na pozicích ve vyhledávačích.
Bude ze mě spisovatel/ka.Příští měsíc se ponořím do samostudia kreativního psaní a publikuji alespoň tři delší povídky na tematických serverech, kde si je nechám ohodnotit a zkritizovat čtenáři.
Můj koníček mě bude živit, otevřu si kamenný obchod.Během příštích dvou měsíců si nastuduji, zda je o takové výrobky zájem, absolvuji kurz marketingu pro začátečníky a vystavím své výrobky na serverech určených pro drobný prodej autorských výrobků. Otevření kamenného obchodu budu zvažovat až ve chvíli, kdy se rozjede on-line poptávka.

Co je to měřitelný cíl?

Konkrétní cíl jsme si stanovili, je potřeba vytyčit, na základě, jakých kritérií budeme hodnotit náš postup za tímto cílem. Uveďme si opět příklady vycházející z již uvedeného.

 • Rozjíždíte nový e-shop? Měřitelným cílem může být pravidelný nárůst návštěvníků vašich stránek (ze začátku o průměrně 100 denně, později o 1000 denně a tak dále).
 • Píšete povídky? Úspěch můžete měřit počtem přečtení na příslušných webech či hodnocením ostatních (např. každá má další povídka z prvních deseti bude mít lepší hodnocení a větší čtenost).
 • Prodáváte své rukodělné výrobky a začínáte s jejich prezentací a prodejem? Jako měřitelný cíl si můžete stanovit počet prodaných kusů (první měsíc prodám jeden až tři kusy, druhý měsíc tři až pět kusů a tak dále).

Co je to dosažitelný cíl?

Dosažitelnost cíle funguje jako velký motivátor. Pokud jste si právě stanovili konkrétní a měřitelný cíl, zvažte, zda je zároveň i dosažitelný. Pokud dosažitelný je, stojí jeho dosažení za vynaložený čas, námahu a finanční prostředky? I to si musíte dobře propočítat.

 • Jen málokomu se podaří během chvíle rozjet velmi úspěšný e-shop se stovkami transakcí denně, konkurence je na tomto poli obrovská. Postupné zvyšování povědomí a návštěvnosti, tedy i pravděpodobnosti nákupu už ale ve vašich silách je, jedná se tedy o dosažitelný cíl.
 • Málokdo prorazí na knižním trhu se svou prvotinou, daleko pravděpodobnější úspěch zažijete po postupném rozšiřování vaší fanouškovské základny na literárních serverech. Získávání lepšího hodnocení vlastních textů tedy představuje dosažitelný cíl.
 • Vyrábíte drobnosti pro radost, ale časem byste z tohoto koníčku chtěli udělat svou živnost? I zde je důležité postupné zvyšování povědomí o vaší práci a od toho se zpravidla odvíjí i zájem o vaše výrobky. Postupné zvyšování prodeje na tématickém webu se také jeví jako dosažitelný cíl. Unáhlené otevření kamenné prodejny už méně.

Co je to smysluplný cíl?

Smysluplný cíl si můžete vytyčit pouze tehdy, dává-li smysl vám osobně. U tohoto bodu si budete pokládat asi nejvíce otázek. 

 • Proč jsem se rozhodl/a se do toho pustit?
 • Co mi to přinese?
 • Stojí to za tu námahu?
 • Opravdu to chci já? Není to vize spíše někoho jiného v mém okolí? Nesnažím se naplnit očekávání rodiny nebo třeba udělat dojem na své přátele?
 • Opravdu chci spravovat e-shop a věnovat mu veškerý svůj volný čas?
 • Opravdu toužím stát se známým autorem?
 • Opravdu chci zahodit dobře placené místo v kanceláři a dát se na nejistou dráhu podnikatele?
 • Netlačí mě do toho manžel/ka, kamarádi, okolnosti? Opravdu je to má vysněná cesta?

Proč tolik otázek? Protože smysluplnost cíle je zásadní úplně stejně jako ostatní body v metodě SMART, resp. SMARTER. Vidina stanovených cílů vás musí činit šťastnými, jinak smysl postrádají.

Co je to časově vymezený cíl?

Zde je to jednoduché, jedná se o cíl, který má deadline, tedy termín, do něhož má být splněn. Časové vymezení si zpravidla stanovujete sami (v korporacích to u nižšího management samozřejmě platit nemusí), a to zpravidla takové, aby vás motivovalo k posunu vpřed.

A co cíle skrývající se pod písmeny E a R?

Jak už jsme naznačili výše, u E a R se nabízí více možností výkladu.

 • Váš cíl může být hodnotitelný. Hodnocení vlastní práce je důležitá dovednost při osobním rozvoji i při práci v kolektivu. V tomto ohledu nezáleží na tom, zda jste během stanovené doby cíle dosáhli, nebo nedosáhli, v obou případech byste měli být schopni svou práci a její výsledek zhodnotit.
 • Cíl může být i zábavný, protože práce, která vás baví, se dělá snáz než ta, kterou děláte z donucení.
 • Etika cíle se může týkat všeho, co tímto pojmem běžně označujeme. Etický cíl by měl brát ohled na zákazníky i zaměstnance.
 • Váš cíl může být i ekologický, tedy šetrný k životnímu prostředí.
 • Pokud jde o písmeno R, váš cíl může být hodnotitelný nejen na konci, ale i v průběhu plnění, tedy opakovaně.
 • Váš cíl může být také hodnotný, po jeho splnění tedy bude následovat pochvala či jiná odměna.
 • Pěkný výčet různých výkladů všech písmen přinesl portál management.cz.

Napsat komentář