Akademie prodejních dovedností

Salesman je on-line akademie pro obchodníky, manažery a celé týmy. Každý studuje to co nejvíce potřebuje a kdy se mu to nejvíce hodí. Akademie se skládá z více jak šesti on-line kurzů a audio knihovny.

Front office

Pojem front office znamená v překladu přední kancelář či přední úřad a označují se jím ta oddělení společnosti, která přicházejí do styku přímo s klienty. Např. v pojišťovnictví či bankovnictví může pod tento pojem spadat jak callcentrum (infolinka, prodej), tak i zaměstnanci na pobočkách. V obou případech jedná zaměstnanec s přímo s klientem. 

Pod pojem front office bývají zahrnována i další oddělení, např. servisní, marketingové či prodejní.

Běžnými úkoly pracovníka front office jsou:

  • Jednání s klientem (osobní, telefonické),
  • přijímání a zpracovávání prvotních dokladů a dokumentů,
  • poskytování informací a popis běžných postupů,
  • prezentace společnosti,
  • sjednávání smluv a příprava smluvní dokumentace
  • a další.

Náplň práce se samozřejmě může v jednotlivých společnostech lišit. Administrativní podporu pro front office zajišťují oddělení spadající pod back office.