Akademie prodejních dovedností

Salesman je on-line akademie pro obchodníky, manažery a celé týmy. Každý studuje to co nejvíce potřebuje a kdy se mu to nejvíce hodí. Akademie se skládá z více jak šesti on-line kurzů a audio knihovny.

Crowdfunding

Slovním spojením crowdfunding (z anglického crowd = dav, funding = financování) označujeme způsob shromažďování kapitálu pro realizaci produktu či služby od velkého množství malých investorů po drobných částkách, a to obvykle prostřednictvím internetu.

V principu se jedná o model odvozený od velmi starého a dobře známého principu veřejné sbírky, crowdfunding v současném pojetí však bývá obvykle tvořen třemi zúčastněnými stranami:

  • iniciátorem, jenž má nápad či vizi, kterou by chtěl představit veřejnosti a získat od ní prostředky k její realizaci;
  • zprostředkovatelem v podobě crowdfundingového internetového portálu, jenž zde slouží coby garant;
  • drobnými investory, již osloveni myšlenkou iniciátora skrze crowdfundingový portál přispívají svými finančními prostředky k realizaci vytyčeného cíle.

Crowdfundingový portál zde vystupující coby zprostředkovatel za předem stanovený podíl z vybraných prostředků pomáhá projekt zviditelnit a oslovit potenciální zájemce. Rovněž slouží jako určitý garant, minimálně v otázce ověření identity autora sbírky a správce vybraných prostředků. Obvykle je též přítomen princip, kdy pokud není cílové částky dosaženo a projekt nelze zrealizovat, zprostředkovatel vložené finanční prostředky investorům vrací zpět. Přesto však není crowdfunding vůči podvodům imunní a je třeba se mít na pozoru, komu v jeho rámci na co přispíváme.

Tento moderní model financování se ujal v mnoha odvětvích, neobyčejně populární je například v umění, prostřednictvím crowdfundingu sbírají prostředky na realizaci svých projektů hudební skupiny, nezávislí filmaři, spisovatelé, vývojáři počítačových her a mnozí další. Crowdfunding bývá spojen s motivačními odměnami pro investory ochotné přispět,  jako je např. přednostní přístup k financovanému produktu, prémiový obsah či sběratelské předměty.

Termín crowdfunding bývá občas zaměňován s výrazem Crowdsourcing, významem se však jedná o odlišný pojem.