Akademie prodejních dovedností

Salesman je on-line akademie pro obchodníky, manažery a celé týmy. Každý studuje to co nejvíce potřebuje a kdy se mu to nejvíce hodí. Akademie se skládá z více jak šesti on-line kurzů a audio knihovny.

Crowdsourcing


Slovní spojení crowdsourcing je odvozeno od pojmu Outsourcing, kdy však není externím dodavatelem sjednaná firma, ale dav (z anglického crowd = dav, sourcing = vytěžování zdroje), tedy celá řada dobrovolníků z řad veřejnosti, ať už za odměnu či bez nároku na ni. Pojem bývá obvykle spojován se získáváním nápadů, názorů či znalostí, spíše než fyzické práce či hmotných statků.

Typickými příklady crowdsourcingu jsou např. internetová encyklopedie Wikipedia a její přispěvatelé, komunitní navigace Waze, projekt OpenStreetMap, otevřené repozitáře na Githubu umožňující komukoliv se zapojit do vývoje předmětného softwaru a vlastně i Open Source Software jako takový. Principy crowdsourcingu se dobře uplatní i v marketingu, kdy je možné např. oslovit veřejnost na sociálních sítích s otázkou, jak by měl vypadat jí požadovaný produkt, nechat veřejnost vymyslet reklamní slogan a podobně.

Pojem crowdsourcing bývá někdy zaměňován s výrazem crowdfunding, jehož význam je však odlišný.