Akademie prodejních dovedností

Salesman je on-line akademie pro obchodníky, manažery a celé týmy. Každý studuje to co nejvíce potřebuje a kdy se mu to nejvíce hodí. Akademie se skládá z více jak šesti on-line kurzů a audio knihovny.

Cost cutting

Pod tímto slovním spojením, známým též v jeho počeštěné verzi jako „katování kostů“, se rozumí snižování nákladů. Tím může být myšleno zlevnění výroby produktu snížením nákladů nutných k jeho vyrobení, například použitím levnějších materiálů, ale též snížení nákladů na provoz společnosti (OPEX), od sjednání úklidu kanceláří dvakrát do týdne namísto každý den, přes snížením počtu zaměstnanců a redukcí celých oddělení až po zavírání poboček a výrobních závodů. Cost cutting tedy představuje opatření či soubor opatření, které mají vést ke zvýšení ziskovosti.

Snižování nákladů bývá obvykle spojené s úsporami v méně příznivých obdobích hospodářského cyklu.

Je pochopitelné, že akcionáři společnosti vyžadují co nejvyšší výnosy za vynaložení co nejmenších nákladů a pro management je tak lákavé dosáhnout vyššího zisku snižováním nákladů, ovšem je třeba toto činit s rozmyslem a nejlépe podle předem připravené a odsouhlasené strategie. Bezhlavé snižování nákladů může v krátkodobém horizontu přinést pozitivní efekt, ale z dlouhodobého hlediska společnost poškodit. Propuštěné zaměstnance a zrušené provozy nemusí být snadné včas nahradit v době zvýšení objemu zakázek, což by mohlo vyústit v propásnutí obchodních příležitostí. Ošizené materiály či zjednodušené výrobní postupy mohou zase v očích zákazníků poškodit značku na mnoho let dopředu a podobně.