Co je to Elevator speech

Elevator speech, známý také pod pojmem “Elevator pitch” (doslova „výtahový prodej“) je krátký rozhovor ve výtahu, kdy máte možnost navázat krátkou komunikaci. Elevator speech je již starší pojem.  Dříve byla tato fráze hodně chápána jako možnost zaujmout, prodat nebo domluvit schůzku s důležitou osobou, se kterou byste se jen těžko setkávali.

Co původně znamenal Elevator speech (Elevator pitch)

Elevator speech byla v původním významu připravená krátká prezentace vašeho produktu, projektu nebo vaší společnosti. Představte si dobu, kdy mobilní telefony ani internet ještě neexistovaly. Obchodníci se museli provolávat přes pevnou linku na asistentku jednatele nebo manažera. Pokud jste měli štěstí a jeli jste výtahem společně s touto důležitou osobou, byla to vynikající možnost, jak ji oslovit a získat na krátkou dobu pozornost této osoby.  Dnes sice stále není jednoduché dostat se na top manažery, ale existuje více komunikačních kanálů (email, sociální média, mobil, konference a další), jak se s důležitou osobou domluvit.

elevator speech

Elevator speech je v původním významu připravená řeč, která začíná bez úvodu a svolení. Rovnou je třeba upoutat pozornost, případně navázat na něco konkrétního z okolí. Následně v rámci pár slov představíte to, co chcete, zdůrazníte výhodu, proč to koupit, případně proč se později potkat. Na to vše máte 20 sekund až 2 dvě minuty podle toho, jak dlouho společně jedete ve výtahu (čekáte ve frontě, jdete po chodbě atd.).

Anketa: Využíváte někdy Elevator speech?

Elevator speech dnes

Elevator speech jde použíti jako krátký „ice break“, kdy lze navodit uvolněnou atmosféru například vtipnou poznámkou. Také se můžete na něco konkrétního zeptat, můžete druhou osobu oslovit.

Princip však zůstává stejný, bez pozdravu, úvodu a svolení rovnou někoho oslovíte a   získáte pozornost. Většinou by měla i druhá strana reagovat, minimálně se pousmát, nebo něco říct. Stále lze však Elevator speech (Elevator pitch) použít v původním významu. Pokud tedy náhodou potkáte pro vás důležitou osobu, kterou chcete zaujmout, něco prodat nebo si domluvit schůzku, tak ji určitě zkuste oslovit.

Takto můžete někoho oslovit nejen ve výtahu, ale i ve frontě, v MHD, na chodbě, v čekárně, obecně tedy v prostorách, které po kratší dobu s někým náhodně sdílíte.

Proč používat Elevator speech

  • Můžete se s někým zajímavým seznámit.
  • Zvednout něčí náladu, někoho rozesmát.
  • Krátká prodejní prezentace (stále to lze využít v původním smyslu).
  • Vzbudit něčí zájem.
  • Domluvit si s kolegou schůzku, kávu, oběd.
  • Zaujmout druhé něčím, co děláte (zajímavý projekt, vaše hobby, knížka).
  • Pro obchodníky introverty je to skvělé cvičení, jak si osvojit oslovení druhých a zbavit se ostychu při navázání komunikace s neznámou osobou.

Každý obchodník by měl mít svůj Elevator speech

Možná nejen obchodníci by měli umět stručně odprezentovat to, co prodávají.  Krátký projev by měl něčím vzbudit zájem, stačí stručný popis toho, co prodáváte, základní výhoda, přínos pro zákazníka. Váš Elevator speech hodně ovlivní, pokud prodáváte v oboru, který vás baví. Věřte, že Elevator speech obchodníka, pracujícího v oboru, který ho zajímá, bude daleko lepší a snáze zaujme.

Napsat komentář