Akademie prodejních dovedností

Salesman je on-line akademie pro obchodníky, manažery a celé týmy. Každý studuje to co nejvíce potřebuje a kdy se mu to nejvíce hodí. Akademie se skládá z více jak šesti on-line kurzů a audio knihovny.

Mikromanagement

Podtímto pojmem se rozumí způsob vedení a řízení zaměstnanců, který se vyznačuje přehnanou kontrolou, sníženou důvěrou v podřízené, v jejich schopnosti a ochotu věnovat se svěřené práci. Mikromanažer trpí pocitem, že musí stát svým podřízeným neustále za zády a kontrolovat každičkou jejich činnost. Neustále má dojem, že jsou jeho podřízení líní a neschopní a že by snad bylo nejlepší, kdyby jim svěřenou práci udělal raději sám. Nerad deleguje odpovědnost i pracovní úkoly, lpí na často až nesmyslných detailech, se svými podřízenými nediskutuje, není otevřený zpětné vazbě ani konstruktivním návrhům. Nemusí se nutně ani jednat o despotického člověka, často to mikromanažer myslí dobře a práci svých podřízených kontroluje a opravuje s až otcovskou péčí, výsledek je však nakonec obdobný.

Mikromanagement je vnímán negativně

Mikromanagement dle popisu výše je v současnosti obvykle vnímán negativně, ačkoliv v dobách minulých se jednalo o běžný způsob vedení lidí. Výsledkem mikromanagementu je snížení produktivity vedeného týmu, zvýšená frustrace a následná fluktuace zaměstnanců. Ačkoliv existuje i skupina pracovníků, kterým vyhovuje být tímto způsobem vedeni a podávají při něm optimální výkony, většina lidí mikromanagementem trpí, bude se cítit frustrována a jejich produktivita se propadne. Zaměstnanci postižení mikromanagementem se naučí vykonávat činnost tak, aby v první řadě uspokojili požadavky mikromanažera a ten jim dal pokoj, a to často i na úkor jejich hlavní pracovní náplně.

Opakem mikromanagera je leader

Opakem mikromanagera je leader, vůdce, jenž dokáže motivovat vedený tým k dosažení společného cíle, vyslechne si názory jeho členů, nebojí se jim důvěřovat, dopřeje jim dostatek svobody a nestojí jim neustále za zády, ale orientuje se na dlouhodobé výsledky jejich práce.

Cílem firem je ve většině případů mikromanagement eliminovat či alespoň omezit, a to především podporou vzdělávání manažerů a jejich osobního růstu, ale též například aktivním zapojením manažera do výběrového řízení nových potenciálních podřízených, aby měl možnost sestavit si tým, kterému bude důvěřovat a kterému nebude mít problém delegovat odpovědnost a náplň práce.