Akademie prodejních dovedností

Salesman je on-line akademie pro obchodníky, manažery a celé týmy. Každý studuje to co nejvíce potřebuje a kdy se mu to nejvíce hodí. Akademie se skládá z více jak šesti on-line kurzů a audio knihovny.

Ice break

Ice break je poznámka, vtip nebo krátký příběh, který použijeme na začátku jednání se zákazníkem hlavně na navození příjemné atmosféry na schůzce. Ice break by měl být nenucený a uvolněný, ale ne vždy je vhodné ho použít. 

Co může být obsahem ice break

Ice break se používá na začátku schůzky většinou na zlepšení atmosféry. Neexistuje však přesná definice, hranice nebo pravidla, takže můžete použít různé nápady, které vám pomohou zlepšit náladu zákazníka. Díky ice break jde začít tématem, které zákazníka zajímá, a rád si o něm povídá. Obsah ice break může být například:

  • Navázání na něco aktuálního (událost)
  • Vtipná situace, která se vám před schůzkou stala, nebo nějak souvisí se zákazníkem
  • Uznání, obdiv něčeho, čeho zákazník dosáhl jako firma nebo i jako osoba – podívejte se po kanceláři, prostorech, co je tam výrazného (fotky, trofej, modely, diplomy)
  • Vtipný důvod, proč jdu pozdě
  • Narážka na aktuální situaci podaná úsměvně (například příliš vychlazená místnost, posazení naproti slunci)

Na co všechno mohu ice break použít

  • Navázat příjemnou atmosféru
  • Zlepšit někomu náladu, rozesmát ho (je to snazší, pokud již osobu znáte)
  • Zjemnit příliš oficiální a neosobní styl jednání druhé strany
  • Nastartovat (krátkou) diskuzi na příjemné téma pro zákazníka, i když vůbec nesouvisí se schůzkou
  • Narážka na aktuální situaci, většinou něco úsměvného