Akademie prodejních dovedností

Salesman je on-line akademie pro obchodníky, manažery a celé týmy. Každý studuje to co nejvíce potřebuje a kdy se mu to nejvíce hodí. Akademie se skládá z více jak šesti on-line kurzů a audio knihovny.

Brand, branding – značka a její budování

Anglické slovo brand lze jednoduše přeložit do češtiny jako značku, branding pak jako budování značky, objevují se však i názory, že značka není plnohodnotným ekvivalentem brandu.

Brand je něco více než značka jako taková

Značka je bezesporu důležitá, protože pomáhá zákazníkovi výrobek nebo službu pojmenovat. Jakmile může danou věc pojmenovat, může o ní také mluvit a tím o ní šířit povědomí. Pod značkou si většina lidí představí název nějakého produktu a jeho logo. Pod brand se toho ale dá schovat daleko více, a to veškeré asociace, které se zákazníkovi vybaví, když se řekne název produktu.

Může to být např.:

  • barevné ladění provozoven;
  • hudební tón, který se ozve při zavolání na infolinku;
  • obrázek na obalu výrobku;
  • konkrétní heslo či fráze;
  • konkrétní tvář z reklamních fotografií;
  • první dojem (barvy, písmo, slogan, znělka v reklamě);
  • příběh z médií;
  • osobní zkušenost při nákupu či využití služeb.

A mnoho dalšího. Jednoduše se pod brandem skrývá nejen značka jako taková, ale i veškeré pocity, které si s ní zákazník spojuje.

Branding je záležitost několika oddělení

Z toho logicky vyplývá, že budování značky (branding) spojuje hned několik různých oddělení. Nestará se o něj jen marketingové oddělení, část odpovědnosti nesou i další, například zákaznická linka nebo HR. Společně se celá společnost snaží svou značku odlišit od konkurence všemi možnými prostředky (vizuálně, verbálně) a zároveň jí vybudovat dobré jméno kvalitou péče o zákazníky.

Obecně se pak dá říci, že se obchodní značka stává brandem ve chvíli, kdy si ji zákazník automaticky spojí s konkrétním výrobkem a lze ji zároveň prezentovat i bez tohoto výrobku. Zpravidla se jedná o dlouhodobý proces, který začíná samotným vznikem nové značky. Ta by měla být v každém případě originální, snadno zapamatovatelná, srozumitelná, uvěřitelná a samozřejmě také registrovatelná. Úspěšný branding může vyústit nejen v samovolné rozšíření mezi zákazníky, ale například až v budování fan klubů nezávisle na autorské firmě. Brand s dobře zavedeným jménem si také může dovolit vyšší ceny svých produktů, protože lidé si se značkou většinou pojí také kvalitu a za kvalitu si rádi připlatí.