Akademie prodejních dovedností

Salesman je on-line akademie pro obchodníky, manažery a celé týmy. Každý studuje to co nejvíce potřebuje a kdy se mu to nejvíce hodí. Akademie se skládá z více jak šesti on-line kurzů a audio knihovny.

B2E (Business To Employee)

Zkratkou B2E se označuje obchodní vztah a komunikace mezi společností a jejími zaměstnanci. Výraz pochází z anglického Business To Employee) přičemž zkratka využívá fonetické shody mezi předložkou to (= k) a číslovkou two (= dva).

Pojmem B2E se myslí veškerá komunikace se zaměstnanci, a to včetně jejich motivace, edukace, kvalifikace, informovanosti a tak dále.

Pod B2E spadají i nástroje, jimiž společnost se svými zaměstnanci komunikuje (např. intranet) a skrze něž jim nabízí různé produkty a služby.