Soft skills – neboli jemné (měkké) dovednosti

Často užívaný výraz soft skills se běžně, ale ne zcela správně, překládá jako měkké dovednosti či kompetence. Daleko lépe mu odpovídají jemné dovednosti nebo volně odvozené techniky duševní práce. Jedná se o um každého jednotlivce v oblasti emoční inteligence (EQ) a sociálních interakcí. Jednoduše řečeno se jedná o dovednosti, které se týkají chování a které jsou potřebné u různých profesí … přečíst celý článek