Akademie prodejních dovedností

Salesman je on-line akademie pro obchodníky, manažery a celé týmy. Každý studuje to co nejvíce potřebuje a kdy se mu to nejvíce hodí. Akademie se skládá z více jak šesti on-line kurzů a audio knihovny.

Stand-up meeting (krátká porada vestoje)

Výraz stand-up meeting se v českém prostředí zatím nevyskytuje příliš často, podobně jako krátká porada vestoje jako taková. Pojem pochází z angličtiny a znamená právě takovou schůzku – tak krátkou, že na ni nepotřebujete sedět. Má to své výhody, ač to třeba někomu nezní příliš lákavě. Pojďme se na takovou poradu podívat podrobněji.

Boj se sedavým zaměstnáním i zbytečně dlouhými poradami

Lékaři i další odborníci dlouhodobě upozorňují na zdravotní důsledky sedavého zaměstnání, manažeři si zase podobně dlouho všímají toho, že po určitě době už sedící členové porady zpravidla upadají do apatie a přestávají vnímat její obsah.

Jako řešení se v zahraničích korporacích i menších firmách začaly před pár lety častěji objevovat tzv. stand-up meetingy (nebo jen zkráceně stand-upy). V zásadě se nejedná o nic nového či převratného. Soukromá rada Spojeného království probíhá dle tradice zpravidla také vestoje, podobně jako mnohá jiná zasedání politiků. U softwarových vývojářů a technologických gigantů se jedná o již dávno zaběhnutou praxi.  Efektivita tohoto způsobu se tak dočkala značné popularity a postupně proniká do čím dál většího počtu společností.

O třetinu kratší porada bez zbytečných proslovů

Tam, kde se zabývali srovnáním klasických porad versus porad vestoje, přišli na to, že stand-up meetingy trvají až o třetinu času méně (Melisaa Dahl v roce 2014 uvedla úsporu času 34%). Zaměstnanci i manažeři se je totiž snaží neprodlužovat zbytečnostmi. Ve stručnosti se probere jen to zásadní, v bodech se to zapíše na flipchart, v krátkosti se vyřeší připomínky, nápady a dotazy účastníků a všichni se po pár desítkách minut vrátí ke své práci. Podle závěrů Shereen Lehman z roku 2014 navíc při postávání stoupá soustředěnost i produktivita. 

Stand-up meeting svolaný na chodbu nebo na jiné místo ne zcela typické pro porady může na zaměstnance také působit osobněji a méně formálně. Nadřízený se tak snáze může dopídit případných skrytých konfliktů či nespokojenosti ve svém oddělení. Krátká schůzka v přátelském duchu spíše nastartuje v lidech chuť zapojit se do dění, než zdlouhavá nudná schůze ve sterilním prostřední zasedačky.

Kdy se stand-up meeting hodí

Stand-up meeting se hodí, když:

 • má porada krátký informační charakter (ideálně do 10 – 20 minut, maximálně do půl hodiny);
 • se jedná o pravidelnou poradu o každodenní náplni práce;
 • se jí účastní omezený okruh zaměstnanců (maximálně 10 až 15).

Výhody stand-up meetingu:

 • zkrácení délky porady,
 • probrání jen toho zásadního,
 • podpora fyzického zdraví (trocha pohybu při sedavém zaměstnání jen prospěje),
 • podpora psychického zdraví (menší riziko upadání do apatie a polospánku),
 • podpora iniciativy zaměstnanců a jejich chuti zapojit se.

Nevýhody stand-up meetingu:

 • pokud se nečekaně protáhne, stání může být naopak obtěžující;
 • zaměstnancům se špatně zapisují poznámky (nemají-li připravené zvýšené stoly);
 • nehodí se na větší porady (pro větší oddělení najednou apod.).