Akademie prodejních dovedností

Salesman je on-line akademie pro obchodníky, manažery a celé týmy. Každý studuje to co nejvíce potřebuje a kdy se mu to nejvíce hodí. Akademie se skládá z více jak šesti on-line kurzů a audio knihovny.

Rifle approach

Pod označením Rifle approach (česky přibližně „přístup s použitím pušky“) se skrývá snaha či souhrn konkrétních metod majících za úkol řešit co nejpřesněji definovanou problematiku či oslovit konkrétně vymezenou cílovou skupinu jednotlivců s jí na míru vytvořenou kampaní. Slovní spojení je odvozeno od principu funkce pušky, kdy je zasažená oblast velice malá a kde je tak na rozdíl od brokovnice nutné velice přesně mířit, avšak účinek v místě zásahu je oproti rozptýleným brokům mnohem vyšší.

Pojem bývá užíván především v marketingu, kde je jím označována precizně zacílená reklamní kampaň zaměřená na nižší množství potenciálních zákazníků, u nichž se však na základě dostupných informací dá předpokládat, že u nich bude odezva mnohem větší, než u běžné veřejnosti. Pokud jsem například výrobce průmyslových hnojiv, je lepší realizovat přesně zacílenou inzerci v zemědělských časopisech, než objednat drahou televizní či rozhlasovou reklamu s velkým dosahem, která však bude pro většinu cílového publika naprosto irelevantní.

Protikladem Rifle approach je Shotgun approach.