Akademie prodejních dovedností

Salesman je on-line akademie pro obchodníky, manažery a celé týmy. Každý studuje to co nejvíce potřebuje a kdy se mu to nejvíce hodí. Akademie se skládá z více jak šesti on-line kurzů a audio knihovny.

Proof of concept (POC)

Pojmem proof of concept se rozumí ověření proveditelnosti a životaschopnosti návrhu, ať už se jedná o hmotný produkt, službu či třeba proces. Tato demonstrace má za úkol potvrdit, zda je předkládanou teorii možné uvést do praxe a zda má vůbec smysl investovat do jejího rozvoje další čas a prostředky. Demonstrátor by měl být levný a jeho realizace rychle dosažitelná, přičemž může ověřovat pouze konkrétní myšlenku. Jedná se o vývojové stádium dalece předcházející prototypu, zamýšlenému výslednému produktu. Jeho finální funkcionalitě obvykle bývá dosti vzdálen.

Výraz se objevil již koncem 60. let v USA v souvislosti s vývojem technických prostředků sloužících k dobývání vesmíru, k jeho rozšíření a zevšeobecnění ale došlo až později.

Jeden příklad za všechny

Jako příklad proof of concept si uveďme příběh Jeffa Hawkinse, spoluzakladatele společnosti Palm a jím iniciovaného vývoje a vzniku PDA (osobního kapesního počítače, předchůdce dnešních chytrých telefonů a tabletů). Hawkinsovi uzrál v hlavě nápad, že by mohl uvést na trh malý osobní počítač o velikosti peněženky, který by mohl sloužit především manažerům jako náhrada papírového diáře, adresáře, pouzdra s vizitkami či pro práci s daty mimo kancelář.

Bylo ale třeba ověřit, zda by vůbec byl někdo ochoten nosit zařízení podobných rozměrů v kapse a pro výše uvedené účely jej využívat. Vývoj funkčního prototypu takového přístroje by však byl velmi drahý a nikomu se příliš nechtělo riskovat vklad většího množství finančních prostředků do takto nejistého projektu. Vyřezal tedy Hawkins prototyp svého osobního počítače ze dřeva a nosil jej několik měsíců v kapse. Software představovaly papírky s obrazovkami jednotlivých programů, navlékané přes tento dřevěný model. Vždy, když by si za normálních okolností vytáhl diář, vzal své dřevěné PDA a datum schůzky, telefonní číslo či poznámku zaznamenal do něj.

Během doby tohoto svého testování ověřil Hawkins, že jeho návrh kapesního počítače nejen že je životaschopný, ale také se mu podařilo shromáždit velké množství uživatelských zkušeností, které sehrály zásadní roli v návrhu výsledného zařízení, které šlo na pulty obchodů a slavilo úspěch.

Napsat komentář