Akademie prodejních dovedností

Salesman je on-line akademie pro obchodníky, manažery a celé týmy. Každý studuje to co nejvíce potřebuje a kdy se mu to nejvíce hodí. Akademie se skládá z více jak šesti on-line kurzů a audio knihovny.

Outsourcing

Slovo outsourcing pochází ze spojení angl. slov out = vně a source = zdroj, do češtiny se překládá jako vyčleňování a označuje užší spolupráci mezi firmami, konkrétně převedení části činnosti společnosti na externího partnera, který se na danou oblast specializuje. Důvody pro outsourcing bývají různé, zejména to však jsou nižší náklady, menší administrativní zátěž, nedostatečná znalost dané problematiky a další.

Běžným příkladem outsourcingu jsou:

  • úklidové služby,
  • správa budov,
  • IT služby,
  • logistika,
  • správa vozového parku,
  • právní služby,
  • účetnictví,
  • zpracování mezd,
  • daňová optimalizace a další.

Nevýhodou nasmlouvaných firem bývá složitější komunikace a operativnost, menší loajalita externích zaměstnanců nebo různé pohledy na kvalitu odvedené práce.

Napsat komentář