Akademie prodejních dovedností

Salesman je on-line akademie pro obchodníky, manažery a celé týmy. Každý studuje to co nejvíce potřebuje a kdy se mu to nejvíce hodí. Akademie se skládá z více jak šesti on-line kurzů a audio knihovny.

Out of scope

Doslova „mimo záběr, mimo rozsah“. Pojem užívaný zejména v souvislosti s projektovým managementem, přičemž je jím označováno téma, které stojí mimo záběr a definované cíle konkrétního projektového plánu. Pokud bude například managementem projednáván projekt mající za cíl přechod na nový firemní e-mailový systém a bude v průběhu vznesen požadavek, že by zároveň bylo vhodné udělat nové webové stránky společnosti, bude odpovědným projektovým vedoucím s největší pravděpodobností zamítnut jako „out of scope“.

Při stanovení cílů projektu či obchodního kontraktu je tedy třeba, aby se všechny zúčastněné strany ihned na počátku dohodly, co přesně má být jeho předmětem, co bude v jeho rozsahu řešeno a co má být jeho výsledkem.

Napsat komentář