Akademie prodejních dovedností

Salesman je on-line akademie pro obchodníky, manažery a celé týmy. Každý studuje to co nejvíce potřebuje a kdy se mu to nejvíce hodí. Akademie se skládá z více jak šesti on-line kurzů a audio knihovny.

Onboarding

Slovem onboarding (doslova „vstup na palubu“ či „nalodění“) se v HR obvykle označuje proces nástupu, zaškolení a adaptace nového zaměstnance.

Vymezení začátku procesu onboardingu jsou různá, někdy se za jeho počátek uvádí již pracovní pohovor, tradičněji však bývá za jeho počátek uváděn zaměstnancův první den v práci. S jeho nástupem se pojí celá řada úkonů, které musejí být vykonány a mnohdy vyžadují součinnost více různých oddělení uvnitř firmy.

Uvedení do firmy, zaškolení i lékařská prohlídka

Onboarding tedy obvykle začíná první den na personálním oddělení a mzdové účtárně, kde je nutné předložit doklady o dosaženém vzdělání a vyplnit požadované formuláře. Nového zaměstnance je třeba uvést na jeho pracovní místo, seznámit jej s prostředím, pracovními pomůckami a pracovištěm jako takovým. V neposlední řadě je nutné jej v součinnosti s IT oddělením vybavit nejen počítačem, ale též přístupovými údaji, klíči a hesly do systémů a aplikací, se kterými bude pracovat. Může být vyžadováno i absolvování nezbytných školení či podstoupení vstupní lékařské prohlídky, jež se do procesu onboardingu za jistých okolností řadí rovněž.

Nezbytné je pochopitelně i seznámení s nadřízenými, kolegy a firemní kulturou, a to jak tou formální, tak i neformální. Je důležité si co nejdříve osvojit ve firmě zažité zvyky a nepsaná pravidla. Pak již může následovat časově nejnáročnější a nejdůležitější část procesu, zaškolení a adaptace na pracovní činnost, na kterou byl nový zaměstnanec najat.

Strukturovaný soupis úkonů

Řada větších společností má proces onboardingu zpracovaný jako dobře popsaný a strukturovaný soupis úkonů a cílů i s jejich následným vyhodnocením. Zde bývá stanoveno, kým a jakým způsobem bude nový zaměstnanec zaškolen, kdo mu bude v jeho začátcích rádcem a mentorem, co by měl za první, druhý a další týden již zvládat a podobně. Cílem je proces maximálně zefektivnit a urychlit a zároveň oběma stranám ponechat prostor pro zpětnou vazbu.

Onboarding obvykle končí plným zapojením nového zaměstnance do práce a úplným zvládnutím jeho předpokládané pracovní náplně, ideálně zároveň s koncem zkušební lhůty, avšak může to být i mnohem později.