Akademie prodejních dovedností

Salesman je on-line akademie pro obchodníky, manažery a celé týmy. Každý studuje to co nejvíce potřebuje a kdy se mu to nejvíce hodí. Akademie se skládá z více jak šesti on-line kurzů a audio knihovny.

Low-hanging fruit

Doslova „nízko visící ovoce“. Jedná se o metaforu odkazující na ovocný strom, kdy sběrač nejprve otrhá nejdostupnější, nejníže visící plody. Tímto přeneseným pojmem tak bývá označován snadno dosažitelný úspěch, tedy tah, který za nepatrného rizika přinese velký zisk při vynaložení minimálního úsilí a nákladů. Nikoliv nutně vždy, ale „posbírání nízko visícího ovoce“ často bývá mezi prvními položkami na projektovém plánu, dříve než přijde na řadu řešení složitějších problémů. Stejně tak jako sběrač do košíku nejprve natrhá jablka, na která dosáhne ze země a až teprve poté se se žebříkem vydá do výšky pro obtížněji dostupné plody. Strategie založená primárně na získávání „nízko visícího ovoce“ pravděpodobně přinese rychlý vzestup a zisk, ale z dlouhodobého hlediska může být problematická z důvodu následného skokového nárůstu potřebného úsilí a nákladů poté, co se snadno dosažitelné úspěchy vyčerpají.

Historie tohoto slovního spojení a jeho přeneseného významu byla v angličtině vysledována až do 17. století, většího rozšíření se však dočkalo až v 90. letech minulého století. Po roce 2000 se pak stalo všeobecně akceptovanou a srozumitelnou součást korporátního slangu.

Napsat komentář