Akademie prodejních dovedností

Salesman je on-line akademie pro obchodníky, manažery a celé týmy. Každý studuje to co nejvíce potřebuje a kdy se mu to nejvíce hodí. Akademie se skládá z více jak šesti on-line kurzů a audio knihovny.

Konverze (Conversion) 

Pojem konverze je v prostředí online-marketingu používán pro situaci, kdy se z návštěvníka webových stránek stane platící zákazník. Pokud tedy například návštěvník e-shopu vloží zboží do košíku a potvrdí objednávku, dochází v ten moment ke konverzi.

Cílem obchodníka je mít co nejvíce konverzí a zároveň přimět co největší množství návštěvníků ke konverzi. Poměr návštěvníků a z nich vzešlých zákazníků označujeme jako konverzní poměr (conversion rate), který je vyjádřen v procentech. Pokud například na náš e-shop zavítá 10 000 návštěvníků a 300 z nich dokončí objednávku, hovoříme o konverzním poměru 3 %.

Pojem bývá občas používán i v širším smyslu, bez přímé vazby na prodej zboží či služeb, kdy je za konverzi považováno i to, že návštěvník webu vykoná nějakou námi coby provozovatelem žádanou akci, například připojí svůj podpis k online petici, provede registraci či jen vloží svoji e-mailovou adresu a odsouhlasí zasílání newsletterů a podobně.