Akademie prodejních dovedností

Salesman je on-line akademie pro obchodníky, manažery a celé týmy. Každý studuje to co nejvíce potřebuje a kdy se mu to nejvíce hodí. Akademie se skládá z více jak šesti on-line kurzů a audio knihovny.

Kindermanagement

Posměšné pojmenování kindermanagement (z německého Kinder = děti) označuje řídící
struktury, v nichž působí mladí vedoucí pracovníci, a to pro jejich domnělou či skutečnou
nekompetenci vyplývající z jejich nízkého věku, nezralosti a nedostatku zkušeností.

Dosazování mladých manažerů do řídících pozic na základě jejich schopností a dispozic
bývá nelibě vnímáno zejména zastánci tradičního modelu, kdy jsou vedoucí pracovníci
jmenováni na základě zásluh, odpracovaných let a nabytých zkušeností. Z jejich řad pak
patrně toto hanlivé označení v 90. letech vzešlo.

Ačkoliv slovní spojení kindermanagement spojuje dvě slova cizího původu, jedná se o ryze
český výraz, tedy alespoň v tomto kontextu. V němčině se pojem řídce užívá rovněž,
avšak v souvislosti s péčí o dítě či vedením dětských kolektivů.