Akademie prodejních dovedností

Salesman je on-line akademie pro obchodníky, manažery a celé týmy. Každý studuje to co nejvíce potřebuje a kdy se mu to nejvíce hodí. Akademie se skládá z více jak šesti on-line kurzů a audio knihovny.

Grant

Grantem se v České republice rozumí finanční částka poskytnutá ze státního rozpočtu na účelem podpory určité vědecké nebo výzkumné a zároveň veřejně prospěšné činnosti. V České republice poskytuje granty Grantová agentura a její činnost se řídí zákonem č. 130/2002 Sb. o státní podpoře výzkumu a vývoje.

Žadatel o grant musí podat tzv. grantovou přihlášku skrze předepsaný formulář. Je-li jeho projektu grant udělen, stává se tzv. nositelem a zodpovídá za uskutečnění a účetní správnost celého projektu.

Napsat komentář