Akademie prodejních dovedností

Salesman je on-line akademie pro obchodníky, manažery a celé týmy. Každý studuje to co nejvíce potřebuje a kdy se mu to nejvíce hodí. Akademie se skládá z více jak šesti on-line kurzů a audio knihovny.

Employer branding

Pod pojmem employer branding se rozumí budování značky a jejího dobrého jména a pověsti nikoliv v očích zákazníků, ale u současných a potenciálních zaměstnanců. Jedná se tedy o marketingovou strategii podobnou budování pozice značky mezi spotřebiteli, avšak pro odlišnou cílovou skupinu. Jejím cílem je učinit z firmy atraktivního zaměstnavatele, který bude lákat uchazeče na trhu práce a který bude v současných zaměstnancích vzbuzovat hrdost, že mohou pracovat právě v této konkrétní společnosti.

Vnímání značky samotnými zaměstnanci a uchazeči o zaměstnání se odvíjí od celé řady aspektů. Na prvních místech rozhodně stojí poslání a vize společnosti, se kterými se lidé dokáží ztotožnit. Následuje skutečnost, jak je firma vnímána veřejností. Málokdo bude hrdě pracovat pro firmu spojenou se skandály, jež se u svých zákazníků netěší dobré pověsti. Důležitá je též společenská odpovědnost, etické zásady a odpovědnost vůči životnímu prostředí a podobně. Neméně důležitou roli hraje firemní kultura, komunikace uvnitř firmy a typická HR témata, jako je fluktuace zaměstnanců, výše mezd, nařizování a proplácení přesčasů, work-life balance, nabízené benefity a podobně. Vliv má však i bezpočet dalších, výše nezmíněných faktorů.

Employer branding je nikdy nekončící proces, který pokud je správně prováděn, přináší pozitivní výsledky v podobě spokojených, motivovaných a produktivních zaměstnanců, snazšího náboru nových kapacit a v důsledku toho i lepších obchodních výsledků společnosti.