Akademie prodejních dovedností

Salesman je on-line akademie pro obchodníky, manažery a celé týmy. Každý studuje to co nejvíce potřebuje a kdy se mu to nejvíce hodí. Akademie se skládá z více jak šesti on-line kurzů a audio knihovny.

Elevator speech

Elevator speech, známý také pod pojmem “Elevator pitch” (doslova „výtahový prodej“) je krátký rozhovor ve výtahu, kdy máte možnost navázat krátkou komunikaci. Dříve byla tato fráze hodně chápána jako možnost zaujmout, prodat nebo domluvit schůzku s důležitou osobou, se kterou byste se jen těžko setkávali.

Co původně znamenal Elevator speech (Elevator pitch)

Elevator speech je v původním významu připravená řeč, která začíná bez úvodu a svolení. Rovnou je třeba upoutat pozornost, případně navázat na něco konkrétního z okolí. Následně v rámci pár slov představíte to, co chcete, zdůrazníte výhodu, proč to koupit, případně proč se později potkat. Na to vše máte 20 sekund až 2 dvě minuty podle toho, jak dlouho společně jedete ve výtahu (čekáte ve frontě, jdete po chodbě atd.).

Elevator speech dnes

Elevator speech jde použíti jako krátký „ice break“, kdy lze navodit uvolněnou atmosféru například vtipnou poznámkou. Také se můžete na něco konkrétního zeptat, můžete druhou osobu oslovit.

Princip však zůstává stejný, bez pozdravu, úvodu a svolení rovnou někoho oslovíte a získáte pozornost. Většinou by měla i druhá strana reagovat, minimálně se pousmát, nebo něco říct. Stále lze však Elevator speech (Elevator pitch) použít v původním významu. Pokud tedy náhodou potkáte pro vás důležitou osobu, kterou chcete zaujmout, něco prodat nebo si domluvit schůzku, tak ji určitě zkuste oslovit.

Takto můžete někoho oslovit nejen ve výtahu, ale i ve frontě, v MHD, na chodbě, v čekárně, obecně tedy v prostorách, které po kratší dobu s někým náhodně sdílíte.

Více informací o Elevator speech najdete v článku Co je to Elevator speech a jak ho využít