Akademie prodejních dovedností

Salesman je on-line akademie pro obchodníky, manažery a celé týmy. Každý studuje to co nejvíce potřebuje a kdy se mu to nejvíce hodí. Akademie se skládá z více jak šesti on-line kurzů a audio knihovny.

Deadline (čas uzávěrky, čas splnění úkolu)

Pojmem deadline se označuje čas uzávěrky, nejzazší termín k dokončení nějakého projektu, splnění předem stanoveného cíle, odevzdání vypracovaných dokumentů atd. Po překročení deadline mohou nastat sankce v závislosti na povaze zadaného úkolu, např. snížení prémií nebo v krajním případě až rozvázání pracovního poměru.
V češtině se v dnešní době výraz deadline užívá často, možná i častěji než česká synonyma a jistě se s ním už každý setkal. Na někoho má představa blížícího se termínu pozitivní účinek a nabudí ho k lepšímu výkonu, na jiné zase působí negativně a zvyšující se míra stresu jejich výkon snižuje. V každém případě se však jedná o silný motivační nástroj, kterého využívá management i marketing.