Akademie prodejních dovedností

Salesman je on-line akademie pro obchodníky, manažery a celé týmy. Každý studuje to co nejvíce potřebuje a kdy se mu to nejvíce hodí. Akademie se skládá z více jak šesti on-line kurzů a audio knihovny.

Coworking

Termínem coworking (doslovně spolupráce) se označuje pronájem a sdílení kanceláře mezi více nezávislými pracovníky. Práce v takové sdílené kanceláři, jež se nazývá coworking space či coworkingové centrum je typická zejména pro nezávislé odborníky či zaměstnance vykonávající svoji práci vzdáleně bez docházení do kanceláří zaměstnavatele. Těmi mohou být například programátoři, grafici, novináři, copywriteři a mnoho dalších.

Řada výše jmenovaných pracovníků pociťuje při práci z domova nedostatek sociálních kontaktů, má problém s oddělením pracovního a soukromého života, s vyrušováním jinými členy domácnosti během pracovního času, případně z jiných důvodů preferuje práci v kanceláři. Coworkingové centrum přesně toto nabízí, za jednorázový poplatek či dlouhodobé předplatné umožňuje těmto pracovníkům takovou kancelář využívat. V ceně obvykle bývá rychlá internetová přípojka, síťová tiskárna, dobře vybavená kuchyňka včetně kávy a někdy třeba také zasedací místnost s tabulí a projektorem.

Tento model práce kromě samotného využívání pronajatého pracovního prostoru přináší rovněž možnost seznámení s dalšími obdobně zaměřenými odborníky, možnost navázání užší spolupráce a realizace nějakého společného projektu, ale také třeba jen nezávazné poklábosení u kávy v kuchyňce.