Akademie prodejních dovedností

Salesman je on-line akademie pro obchodníky, manažery a celé týmy. Každý studuje to co nejvíce potřebuje a kdy se mu to nejvíce hodí. Akademie se skládá z více jak šesti on-line kurzů a audio knihovny.

BYOD – Bring Your Own Device

Zkratka BYOD znamená v angličtině Bring Your Own Device, česky doslova „dones si své vlastní zařízení“. Jedná se o moderní koncept využití informačních technologií ve firmách spočívající v tom, že je zaměstnancům umožněno využívat jejich soukromé počítače, notebooky či mobilní telefony pro práci s firemními daty.

Koncept BYOD měl vést k větší spokojenosti zaměstnanců

Myšlenka BYOD vychází z přesvědčení, že se lidem bude lépe pracovat se zařízeními, na která jsou zvyklí, a že budou moci lépe skloubit soukromý a pracovní život. Rovněž je zde přítomen aspekt svobody, kdy je uživatel oproti používání přiděleného firemního zařízení jen zcela minimálně omezován přísnými firemními bezpečnostními politikami spočívajícími například v nemožnosti instalovat a užívat software dle vlastních preferencí, přistupovat na zakázané webové stránky a podobně. Použití vlastního zařízení by tak dle zastánců teorie BYOD mělo vést k vyšší spokojenosti a efektivitě zaměstnance, přičemž na straně zaměstnavatele zároveň povede k úsporám.

Tato koncepce má však zároveň také celou řadu stinných stránek. V první řadě stojí zvýšená rizika ohrožení a úniku citlivých firemních dat. Na soukromých zařízeních obvykle nelze vynucovat firemní standardy ochrany dat, není možné je centrálně spravovat a mít tak pod kontrolou úroveň jejich zabezpečení, instalované aktualizace a podobně. Přístroje zapojené do firemní sítě v rámci politiky BYOD se tak stávají noční můrou IT oddělení, ať už pro narušení homogenního prostředí a neefektivitu poskytování uživatelské podpory pro mnoho rozličných zařízení, ale zejména coby možné ohrožení firemní IT infrastruktury a citlivých dat.

Uchytil se pouze v menších kolektivech a startupech

BYOD byl často skloňovaný pojem okolo roku 2011 a této koncepci byla tehdy prorokována velká budoucnost. Praxe však přinesla určité vystřízlivění, soukromá zařízení představovala ve firmách bezpečnostní riziko, přičemž odpověď na něj, částečná integrace do firemní infrastruktury, zase nebyla příliš atraktivní pro samotné zaměstnance, neboť nad svým majetkem z části ztráceli kontrolu. BYOD bylo následně ve většině větších firem vymezeno přísnými pravidly a odsunuto na druhou kolej jako doplněk tradičního modelu, kdy jsou zařízení v majetku zaměstnavatele, centrálně spravovaná firemním IT oddělením a přidělována coby pracovní prostředek jednotlivým zaměstnancům. Kde se však koncept BYOD bezpochyby pevně uchytil, jsou různé startupy, malé firmy a menší nezávislé pracovní kolektivy, tam je použití vlastního zařízení prakticky standardem.