Akademie prodejních dovedností

Salesman je on-line akademie pro obchodníky, manažery a celé týmy. Každý studuje to co nejvíce potřebuje a kdy se mu to nejvíce hodí. Akademie se skládá z více jak šesti on-line kurzů a audio knihovny.

B2G (Business To Government)

Zkratkou B2G se označuje obchodní vztah a komunikace mezi firmou a státem (tedy např. úřady státní správy). Výraz pochází z anglického Business To Government, přičemž zkratka využívá fonetické shody mezi předložkou to (= k) a číslovkou two (= dva).

Z obchodního hlediska zkratkou B2G označujeme obchodní vztah, kdy firma (právnická osoba) prodává do státní správy a jí podléhajícím firmám a organizacím.