Akademie prodejních dovedností

Salesman je on-line akademie pro obchodníky, manažery a celé týmy. Každý studuje to co nejvíce potřebuje a kdy se mu to nejvíce hodí. Akademie se skládá z více jak šesti on-line kurzů a audio knihovny.

B2C (Business To Customer)

Zkratkou B2C se označuje obchodní vztah a komunikace mezi společností a koncovým zákazníkem. Výraz pochází z anglického Business To Customer, přičemž zkratka využívá fonetické shody mezi předložkou to (= k) a číslovkou two (= dva).

Z obchodního hlediska zkratkou B2C označujeme vztah, kdy firma (právnická osoba) prodává koncovým zákazníkům nejčastěji domácnostem. Někdy se do tohoto sektoru počítají také OSVČ, tedy řemeslníci a majitelé firem podnikající podle živnostenského zákona. B2C výrazem se také mohou v některých společnostech označovat domácnosti, respektive sektor rezidentních zákazníků.