Akademie prodejních dovedností

Salesman je on-line akademie pro obchodníky, manažery a celé týmy. Každý studuje to co nejvíce potřebuje a kdy se mu to nejvíce hodí. Akademie se skládá z více jak šesti on-line kurzů a audio knihovny.

B2B (Business To Business)

Zkratkou B2B se označuje obchodní vztah a komunikace mezi dvěma společnostmi. Výraz pochází z anglického Business To Business, přičemž zkratka využívá fonetické shody mezi předložkou to (= k) a číslovkou two (= dva).

Z obchodního hlediska zkratkou B2B označujeme vztah, kdy společnost (právnická osoba) prodává jiné společnosti (právnické osobě). Zkratkou B2B se také mohou v některých společnostech označovat firemní zákazníci, respektive sektor firemních zákazníků.