Nejpoužívanější zkratky manažerských pozic – CEO, CFO, CIO a další

Setkali jste se někdy se zkratkami manažerských pozic CEO, CFO nebo CIO? V tomto článku si projdeme ty nejpoužívanější zkratky, přiřadíme k nim manažerské pozice a dozvíte se i pár zajímavostí z praxe. Některé z těchto zkratek jsou akronymy (čtou jako celé slovo, nehláskují se), vznikly z názvů manažerských pozic a jsou převzaté ze zahraničí. Těchto zkratek existuje několik desítek, my si však probereme jen čtyři nejčastější.

CEO – Chief Executive Officer

Nejpoužívanější zkratkou je určitě CEO, celým zněním Chief Executive Officer. Česky to znamená generální ředitel, výkonný ředitel a u akciových společností to může být předseda představenstva. CEO je manažer, který má nejen pravomoc jednat jménem společnosti s ostatními subjekty, ale také má veškeré pravomoci rozhodovat uvnitř vlastní organizace. Chief Executive Officer většinou označuje pozici, která je v dané společnosti statutárním orgánem.

Občas se můžete setkat s tím, že i někteří živnostníci (fyzické nebo právnické osoby podnikající v souladu s živnostenským zákonem) mají na vizitce uvedeno CEO. Ve většině případů je to nesprávné, protože CEO může být pouze někdo, kdo vede nějakou společnost a má vlastní zaměstnance. Můžeme proto předpokládat, že se tím někteří jedinci snaží zvýšit svou důvěryhodnost a reputaci.

CFO – Chief Financial Officer

Další velmi používanou zkratkou i u nás v Česku je CFO, což znamená Chief Financial Officer. Česky je to finanční ředitel, který je zodpovědný za finance společnosti, pro níž pracuje. V angličtině se pro tuto pozici často používá také výraz Finance director (FD). V některých společnostech může být finanční ředitel (CFO) zodpovědný také za provoz společnosti a zastává tak navíc pozici COO, tedy Chief Operations Officer.

CTO – Chief Technology Officer

Dnes už méně používanou zkratkou je CTO, celým názvem Chief Technology Officer. CTO je technický nebo výrobní ředitel. Často se s touto funkcí setkávám u zákazníků působících ve výrobě. V tomto případě má technický ředitel na starosti výrobu a vše s ní spojené. Občas se můžete ve společnostech, které se nezabývají výrobou, setkat s tím, že je technický ředitel chápán spíše jako ředitel IT (CIO), o němž si se více informací dozvíte níže. 

Chief Technology Officer (CTO) je tedy funkce, se kterou se setkáte většinou ve výrobě, v průmyslu nebo výjimečně v oblasti IT. V jiných oblastech se tato pozice používá zřídka.

CIO – Chief Information Officer

U větších firem se setkáte také se zkratkou CIO, celým názvem Chief Information Officer. CIO je označení pro ředitele IT. Podle mého názoru by tato zkratka měla být používána pouze v případě, kdy je ředitel IT součástí top managementu společnosti. Označení Chief Officer (CO) se totiž používá pouze pro vrcholové manažery. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že ne vždy je IT ředitel součástí top managmentu společnosti. Velmi často záleží na tom, zda jsou IT technologie součástí core businessu dané společnosti, nebo zda je IT jen podpůrné oddělení pro chod firmy.

Výběr méně používaných CO zkratek

Existuje několik desítek dalších zkratek CO (Chief Officer), my si zde se stručnosti vypíšeme pár dalších, s nimiž se můžete setkat. Pokud byste hledali seznam všech CO zkratek, podívejte se na tento článek (wiki).

Další zajímavé Chief officer (CO) zkratky:

  • COO (Chief Operations Officer) – provozní ředitel
  • CHRO (Chief Human Resources Officer) – personální ředitel
  • CSO (Chief Sales Officer) – obchodní ředitel
  • CMO (Chief marketing officer) – marketingový ředitel
S jakou manažerskou zkratkou se nejčastěji setkáváte?

Zvolte až tři možnosti.

Napsat komentář