Jak využít ve svůj prospěch TL;DR (příliš dlouhé, nečetl jsem)

TL;DR, TLDR (i tldr) je zkratka anglického „Too long; Didn’t Read“, což se do češtiny překládá jako „příliš dlouhé, nečetl(a) jsem“. Většinou tuto zkratku užije na vašich webových stránkách pod nějakým článkem návštěvník, který, jak sám přiznává, text nečetl, ale zároveň cítí potřebu se k dané věci vyjádřit. Jako autor však můžete TL;DR využít i ve svůj prospěch, ukážeme vám jak.

Chaty, fóra i diskuse pod články

Zkratka TL;DR se začala objevovat, podobně jako jiné již dlouhá léta používané zkratky, v chatech a aplikacích pro komunikaci (ICQ, WhatsApp, Telegraph), na fórech a následně i v komentářích pod různými články. Kybernetický prostor ji zná už 20 let. Rozšířila se samozřejmě také v SMS a e-mailech. Stejně jako u jiných výrazů tohoto druhu u ní ale platí, že se nesluší užívat ji v profesionální korespondenci nebo odborných diskusích.

Proč se o nějaké zkratce bavíme zde, na webu zaměřeném na obchod a management? Jednoduše proto, že tento výraz přesahuje běžné užívání zkratek a začal se používat i jinak. Specialisté, kteří se zaobírají prací s textem na webových stránkách, si začali užívání TL;DR všímat a začali přemýšlet, jak by se této zpětné vazby od návštěvníků dalo využít.

TLDR – Too Long Didn’t Read acronym

Proč to lidé nečtou?

Co vám chce autor komentáře obsahujícího zkratku TL;DR vlastně říct?

  • „Nečetl jsem to, protože je to příliš (nepřiměřeně) dlouhé.“
  • „Nečetl jsem to, protože se v dlouhém textu špatně orientuji.“
  • „Nemám čas na čtení dlouhého textu, hledal jsem jen jednu konkrétní informaci.“
  • „Přečetl jsem si jen část a potřebuji k tomu něco napsat.
  • „Přečtu si klidně 25 krátkých článků, ale jeden delší mi dělá problém.“

Záměrně jsme z toho výčtu vynechali trolly a uživatele, kteří zkratku použijí v domnění, že budou působit vtipně. O takové použití nám totiž v tomto článku vůbec nejde. Z výše uvedeného však můžeme vyvodit jisté závěry, které mohou autorům značně pomoci k tomu, aby lidé jejich práci věnovali více pozornosti.

TL;DR jako shrnutí

Ať už se nám to líbí, nebo ne, v dnešní době lidé text nečtou slovo od slova, ale skenují ho. To znamená, že ho prolétnou očima a přečtou si jen to, co je na první pohled zaujme. Pokud rádi píšete dlouhé texty, případně pokud to zaměření vašich webových stránek přímo vyžaduje, dejte si práci se strukturou textu. Používejte nadpisy a kratší odstavce. Pokud potřebujete text strukturovat do delších odstavců, shrňte obsah vždy do první věty každého z nich. Tím skenujícímu čtenáři usnadníte orientaci v článku a umožníte snáze rozpoznat, které části jsou pro něj zajímavé či relevantní.

Jak s tím souvisí zkratka TL;DR? Jednoduše, použijte ji při shrnutí obsahu celého příspěvku. Tím usnadníte orientaci v textu lidem, kteří by vám jinak napsali do komentáře, že článek považují za příliš dlouhý, než aby si ho přečetli, a velmi zvýšíte pravděpodobnost, že návštěvník bude tomuto textu věnovat větší pozornost. Takové shrnutí může mít více podob, nejčastěji se používá krátký odstavec textu do úvodu a/nebo strukturovaný obsah, případně pak i shrnutí na závěr. Navíc, pokud použijete zkratku TL;DR jako první vy, jen hloupý komentující by ji užil i v komentáři pod daným příspěvkem.

Napsat komentář