Co je to Franšízing (franchising)

Franchising a jeho počeštěná varianta franšízing se používají pro specifický typ obchodní činnosti, kdy podnikatel využívá záštitu zaběhnuté společnosti (její obchodní značky a know-how) k vlastnímu podnikání. Nejčastěji se s franšízami můžeme setkat v pohostinství, zejména pak mezi řetězci s rychlým občerstvením (McDonald‘s, KFC, Subway, Bageterie Boulevard a mnoho dalších). Samotný pojem franchising pochází z angličtiny, kde slovo franchise znamená licenci udělenou vládou nebo společností, do češtiny však přešlo přímo jako franšíza.

První franšízing na světě? Šicí stroje Singer

Podle portálu Franchise Guardian se pojem franchising začal v anglofonních zemích užívat někdy v 18. století, kořeny myšlenky tohoto obchodního vztahu však zasazují až do středověku, kdy na vysoce postavené vlastníky půdy vláda delegovala udržování pořádku i stanovení výše daní pro tamní obyvatelstvo. Na podobný systém se navázalo i v době kolonizace nového světa. Správce kolonie dával vybraným jednotlivcům různá práva – např. na pořádání trhů, dovoz zboží, převoz lidí, lov zvěře a další.

Nejčastěji se s franšízami můžeme setkat v pohostinství, zejména pak mezi řetězci s rychlým občerstvením (McDonald‘s, KFC, Subway, Bageterie Boulevard a mnoho dalších).

První obchodní vztah, který se franšízou dá opravdu nazvat, se objevil v USA krátce poté, co si Isaac Singer nechal v roce 1851 patentovat svůj šicí stroj (výrazně rychlejší než ty, které se v té době už ve výrobě používaly). Následně vyhledával lidi, kteří byli ochotni stroj prodávat, vyškolil je a udělil jim licenci pro určitou oblast. Na jeho vzor později navázala Američanka Martha Matilda Harper se svou sítí kadeřnictví. První salon založila v roce 1888, první franšízu pak o tři roky později. Svým franšízantům následně poskytovala kvalitní výrobky k péči o vlasy, pravidelná školení, reklamu, pojištění a v neposlední řadě motivaci.

Na přelomu století se o tento obchodní model přirozeně začali zajímat také výrobci automobilů. S rozvojem automobilové dopravy se začaly objevovat nové příležitosti, vedle autoopraven např.  čerpací stanice a rychlé občerstvení u cest. Po druhé světové válce se franšízing začal rozmáhat i v dalších oblastech, rychle se díky němu rozrůstaly sítě hotelů, prádelen, čistíren nebo třeba různých půjčoven. Rostoucí trend pokračuje do dnešních dnů. Podle Franchising.com se jen na území USA nachází 744 000 franšízových podniků. V České republice, kam se franšízing dostal až po roce 1989, jich podle Franchising.cz najdeme okolo 8 000.

Jak franšízing funguje?

Franšízing funguje v zásadě jednoduše. Franšízor jakožto vlastník ochranné známky a značky nabízí možnost využít záštitu své firmy pro vlastní podnikání franšízanta. Franšízor prověří jeho podnikatelský záměr, zda je rentabilní. Pokud ano, poskytne franšízantovi své know-how, případně školení i pro zaměstnance a firemní (reklamní) materiály. Do samotného vybavení provozovny však investuje značnou částku sám franšízant, který jej nadále drží ve svém vlastnictví. Stejně tak se sám stará o nákup dalšího zboží.

Franšízor s franšízantem uzavírají franšízovou smlouvu, která mj. upravuje výši pravidelných franšízových poplatků za užívání obchodní značky a know-how. Tento poplatek může být zároveň promítnut do marže na produktech, které franšízant od franšízora odebírá a prodává je zákazníkům společnosti. Konečné ceny zboží prodávaného koncovým klientům závisejí na franšízantovi, a to až na specifické výjimky, které upravuje franšízová smlouva. Po celou dobu však franšízant využívá znalosti, zkušenosti i metody franšízora. Franšízing představuje dobrou příležitost pro začínajícího podnikatele, který nemá zmapovaný trh, neorientuje se ani v trendech daného odvětí, ani v konkurenci, ale zároveň o tuto oblast velký projevuje zájem.

V jakých odvětvích se podniká formou franšízingu?

V dnešní době patří franšízig mezi zcela běžné formy podnikání, a to v mnoha odvětvích. Netrvalo dlouho a začal se dělit do několika skupin:

 1. Podle druhu činnosti:
  • Distribuční franchising
  • Franchising služeb
  • Výrobní franchising
  • Smíšený franchising
 2. Podle druhu know-how předávaného franchisantovi:
  • Franchising distribuce produktu (angl. product distribution franchising)
  • Franchising formulace podniku (angl. business format franchising)
 3. Podle organizace systému:
  • Bezprostřední franchising
  • Mnohonásobný franchising
  • Master franchising (subfranchising)
  • Regionální zastoupení

(Zdroj: Franchising.cz )

Na závěr si tedy můžeme uvést několik příkladů společností, které na principu franšízingu v České republice fungují. K roku 2017 jste se u nás mohli setkat s více než 200 franšízových konceptů a jejich počet každý rok roste. Zdaleka se nejedná pouze o řetězce rychlého občerstvení, ale například i o kavárny, restaurace, realitní kanceláře, servisy, prodejce vozidel, myčky,… Posuďte sami:

 • 360pizza, Amici Pizza & Burgers, Ardon, Automyčka Express, Benzina, Bageterie Boulevard, Body Body, Bubbles, Century 21, Coccodrillo, CrossCafe original, Edukido, Electro World, Fruitisimo, Helen Doron English, KFC, Lomax, McDonald‘s, OMV Česká republika, Partners, Relay, Re/Max, Shell, Sklizeno, Subway, Teta, Ugo, Yves Rocher, Uzenářství Chodura, Volos a mnoho dalších.

Úplný seznam najdete na Franchising.cz.

Napsat komentář